lesen

Farmasi Komuniti di Malaysia

Farmasi Komuniti adalah Farmasi yang menyediakan perkhidmatan kaunseling dan membekal ubat-ubatan di premis oleh ahli Farmasi yang berlesen, mengikut keperluan kesihatan orang awam dalam sesuatu ka

Pengeluaran Lesen Borong Dadah Berbahaya

Lesen ini dikeluarkan kepada pemegang lesen racun jenis  A (Borong atau Borong dan Runcit) yang layak untuk menjalankan transaksi jualan dadah berbahaya secara borong.

Permohonan hendaklah dibuat secara atas talian melalui http://www.myspikes.gov.my