Perkhidmatan

Statistik Program Farmasi 2015

Kompilasi Statistik Farmasi 2015 yang mengandungi data daripada bahagian berikut:

i. Bahagian Dasar dan Pengurusan Farmasi

ii. Bahagian Amalan dan Perkembangan Farmasi

Jumlah Pertanyaan Parlimen

Laporan ini menerangkan jumlah pertanyaan parlimen yang diterima oleh BPF KKM yang direkodkan dari tahun 2010-Jun 2012

Jumlah Pengurusan Aduan

Laporan ini menerangkan jumlah pengurusan aduan yang telah diselesaikan bagi tempoh tahun 2010- Jun 2012

Pecahan Pertanyaan Parlimen & Pengurusan Aduan Mengikut Bahagian

Laporan ini menerangkan mengenai pecahan pertanyaan parlimen dan pengurusan aduan mengikut bahagian bagi tempoh Januari hingga Jun 2012