Perjawatan & Profesion

Pengisian Perjawatan Pegawai Farmasi KKM

Laporan ini menerangkan taburan pengisian jawatan Pegawai Farmasi di peringkat KKM bagi tahun 2009 sehingga 2013.

Bilangan Farmasi Komuniti di Malaysia Mengikut Negeri

Bilangan farmasi komuniti di Malaysia mengikut negeri 2011

Bilangan Perjawatan Pegawai Farmasi & Penolong Pegawai Farmasi KKM

Laporan ini menerangkan taburan bilangan jawatan bagi pegawai farmasi dan penolong pegawai farmasi Kementerian Kesihatan Malaysia bagi tahun 2010 hingga Jun 2012.

Unjuran Nisbah Pegawai Farmasi Berdasarkan Populasi

Berdasarkan nisbah Ahli Farmasi kepada populasi 1: 2000 yang dicadangkan oleh Pertubuhan Perbadanan Kesihatan Sedunia (WHO), nisbah dijangka akan dicapai pada tahun 2016