Pencapaian Piagam Pelanggan

Pencapaian Piagam Pelanggan 2022

Tempoh pencapaian: Januari - Mei 2022

 

Pencapaian Piagam Pelanggan 2021

Tempoh pencapaian: Januari - Disember 2021

 

Pencapaian Piagam Pelanggan 2020

Tempoh pencapaian: Januari - Disember 2020

 

Pencapaian Piagam Pelanggan 2019

Tempoh pencapaian: Januari - Disember 2019

 

Pencapaian Piagam Pelanggan 2018

Tempoh pencapaian: Januari – Disember 2018

 

Pencapaian Piagam Pelanggan 2017

Tempoh pencapaian: Januari - Disember 2017

 

A) Bahagian Amalan & Perkembangan Farmasi

Pencapaian Piagam Pelanggan 2016

Tempoh pencapaian: Januari - Disember 2016

 

A) Bahagian Amalan & Perkembangan Farmasi

Pencapaian Piagam Pelanggan 2015

Tempoh Pencapaian: Januari - Disember 2015

Pencapaian Piagam Pelanggan 2012

A) Pengeluaran Sijil Pendaftaran/Pengekalan Tahunan Ahli Farmasi & Pertubuhan Perbadanan

Pencapaian Piagam Pelanggan 2011

A) Pengeluaran Sijil Pendaftaran/Pengekalan Tahunan Ahli Farmasi & Pertubuhan Perbadanan

Halaman-halaman