Bilakah keputusan permohonan mengendalikan latihan siswazah boleh diketahui?

Setiap permohonan yang layak akan dibentang ke Mesyuarat Lembaga Farmasi Malaysia (LFM) yang terdekat dan keputusan akan dimaklumkan dalam tempoh 14 hari dari tarikh Mesyuarat Lembaga Farmasi terbabit. Mesyuarat LFM bersidang dua (2) kali setahun iaitu pada bulan April/Mei dan November/Disember, namun tertakluk kepada pindaan.