Berapakah tempoh masa untuk mendapatkan kelulusan iklan daripada LIU?

Sijil kelulusan atau kebenaran bertulis daripada LIU akan dikeluarkan dalam tempoh 5 hari bekerja.