Bagaimana memohon mengendalikan latihan PRP?

Sila kemukakan borang permohonan Borang Permohonan Akreditasi Premis Latihan berserta dokumen sokongan ke alamat yang berikut:

Setiausaha,
Lembaga Farmasi Malaysia,
Kementerian Kesihatan Malaysia,
Lot 36, Jalan Universiti,
46350 PETALING JAYA

(No.Faks : 03-7841-3658)

Sila sertakan bersama dokumen sokongan berikut:

  • Salinan Sijil Pendaftaran Ahli Farmasi bagi setiap Ahli Farmasi dengan pengalaman kerja tidak kurang dari empat (4) tahun di fasiliti terbabit.
  • Salinan Lesen A bagi tahun semasa.
  • Salinan terkini sijil akreditasi dari Malaysia Society for Quality in Health (MSQH) - (bagi Farmasi Pesakit Luar Hospital Swasta)
  • Salinan Sijil Amalan Pengilangan Baik (GMP) dari Biro Pengawalan Farmaseutikal Kebangsaan, Kementerian Kesihatan Malaysia - (bagi Kilang GMP Farmaseutikal)
  • Salinan surat Pengiktirafan Penuh dari Lembaga Farmasi Malaysia bagi program Ijazah Farmasi dan salinan surat Akreditasi Penuh dari Agensi Kelayakan Malaysia (MQA) bagi menjalankan program Sarjana atau Doktor Falsafah - (bagi Fakulti Farmasi, Institusi Pengajian Tinggi).