Bagaimana untuk membuat aduan sekiranya saya terjumpa produk tidak berdaftar?

Aduan boleh dibuat melalui telefon, e-mel atau secara bertulis kepada Pengarah Kanan Perkhidmatan Farmasi. Aduan juga boleh dibuat dengan cara menghubungi pejabat Cawangan Penguatkuasaan Farmasi yang berdekatan.