Apakah syarat/keperluan bagi pendaftaran Ahli Farmasi di Malaysia (LFM)?

Seseorang yang ingin berdaftar dengan Lembaga Farmasi Malaysia perlu:

  1. Mempunyai kelayakan ijazah farmasi yang diiktiraf oleh LFM
  2. Telah menjalani latihan provisional (pupilage) tidak kurang dari tempoh setahun
  3. Lulus Peperiksaan Perundangan Farmasi yang dikendalikan oleh LFM
 

Bagi warga negara asing, syarat tambahan yang berikut perlu dipenuhi oleh pemohon:

  1. Warga asing yang isteri/suami adalah warganegara Malaysia yang memiliki kelulusan farmasi yang diiktiraf oleh LFM dan telah mendaftar dengan badan luar negara yang juga diiktiraf oleh LFM ATAU
  2. Warga asing yang isteri/suami bukan warganegara Malaysia tetapi bekerja di Malaysia dengan permit yang sah, memiliki kelulusan farmasi yang diiktiraf oleh LFM dan telah mendaftar dengan badan luar negara yang juga diiktiraf oleh LFM ATAU
  3. Warga asing yang memiliki Ph.D dalam bidang farmasi atau Doctor of Pharmacy dan memiliki kelulusan asas farmasi yang diiktiraf oleh pihak LFM dan telah mendaftar dengan badan luar negara yang juga diiktiraf oleh LFM sekurang-kurangnya selama 3 tahun.