Apakah kriteria akreditasi fasiliti yang mengendalikan latihan PRP?

Premis memiliki fasiliti asas bagi memenuhi latihan mengikut jenis premis serta kriteria yang berikut:

Farmasi Komuniti Swasta

  • Penilaian lawatan akreditasi mematuhi syarat “Community Pharmacy Benchmarking Guideline 2011’ oleh Bahagian Perkhidmatan Farmasi, Kementerian Kesihatan Malaysia. 
  • Mempunyai sekurang-kurangnya seorang Ahli Farmasi yang berdaftar dengan Lembaga Farmasi Malaysia dengan pengalaman kerja tidak kurang dari empat (4) tahun di fasiliti terbabit.
 

Farmasi Pesakit Luar Hospital Swasta

  • Mendapat akreditasi dari Malaysia Society for Quality in Health (MSQH).
  • Mempunyai sekurang-kurangnya seorang Ahli Farmasi yang berdaftar dengan Lembaga Farmasi Malaysia dengan pengalaman kerja tidak kurang dari empat (4) tahun di fasiliti terbabit.
  • Mempunyai perkhidmatan Farmasi Pesakit Luar.
 

Kilang GMP Farmaseutikal

  • Memiliki Sijil Amalan Pengilangan Baik (GMP) dari Biro Pengawalan Farmaseutikal Kebangsaan, Kementerian Kesihatan Malaysia.
  • Mempunyai sekurang-kurangnya seorang Ahli Farmasi yang berdaftar dengan Lembaga Farmasi Malaysia dengan pengalaman kerja tidak kurang dari empat (4) tahun di fasiliti terbabit.
 

Fakulti Farmasi, Institusi Pengajian Tinggi yang menjalankan ‘Research and Development’ (R&D).

  • Mendapat Pengiktirafan Penuh dari Lembaga Farmasi Malaysia bagi program Ijazah Farmasi.
  • Mendapat Akreditasi Penuh dari Agensi Kelayakan Malaysia (MQA) bagi menjalankan program Sarjana atau Doktor Falsafah.
  • Mempunyai sekurang-kurangnya seorang Ahli Farmasi yang berdaftar dengan Lembaga Farmasi Malaysia dengan pengalaman kerja tidak kurang dari empat (4) tahun di fasiliti terbabit.