Apa yang perlu dilakukan sekiranya saya ingin membuat pindaan keatas format iklan yang telah diluluskan?

Sebarang pindaan pada format iklan perlu dirujuk kepada Sekretariat LIU sebelum diberi kelulusan.