Adakah pengiklanan produk kosmetik memerlukan kelulusan Lembaga Iklan Ubat (LIU)?

Semua produk kosmetik mestilah bernotifikasi dengan Biro Pengawalan Farmaseutikal Kebangsaan (BPFK), Kementerian Kesihatan Malaysia.

Pengiklanan produk kosmetik mestilah mematuhi Kod Pengiklanan Kosmetik dan tiada sebarang tuntutan perubatan ke atas produk kosmetik dibenarkan. Tindakan perundangan boleh diambil ke atas pengiklan yang mengiklankan produk kosmetik dengan tuntutan perubatan dan menyalahi kod. Pengiklanan produk kosmetik tidak memerlukan kelulusan Lembaga Iklan Ubat.