Adakah LIU membenarkan penggunaan testimoni di dalam iklan produk mengurangkan berat badan?

Testimoni hanya dibenarkan bagi produk berdaftar yang didaftarkan di bawah kategori ‘X’. Sebarang testimoni oleh orang awam di dalam iklan perlu disokong dengan ‘consent letter of testimony”.