Adakah iklan perubatan melalui internet memerlukan kelulusan LIU?

Sebarang jenis penyebaran maklumat mengenai produk dan perkhidmatan kesihatan boleh diklasifikasikan sebagai iklan termasuklah melalui internet. Kelulusan LIU adalah diperlukan sebelum ianya boleh dipaparkan kepada masyarakat.