Berita

Laporan Oleh Hong Kong Consumer Council Berkenaan Produk Pewarna Kuku Yang Dikesan Mengandungi Bahan Kimia Toksik

Majlis Pengguna Hong Kong telah membuat laporan melalui laman web rasmi pada 16 Ogos 2010 terhadap kajian yang dijalankan oleh mereka ke atas 42 model produk pewarna kuku. Hasil ujian yang dijalankan didapati produk-produk tersebut mematuhi keperluan had logam berat (plumbum, raksa dan arsenik) yang ditetapkan oleh Mainland’s Hygiene Standard for Cosmetic.

Amaran Kepada Pengilang Ubat Atau Makanan Kesihatan Yang Mencampur Palsu Produk Mereka Dengan Bahan Racun Berjadual

Kenyataan Akhbar Oleh YB Menteri Kesihatan Malaysia Sempena Lawatan Rasmi Ke Bahagian Perkhidmatan Farmasi Pada 5 Ogos 2010

Adalah amat membimbangkan jika kita melihat kepada kecenderungan pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab mencampurkan produk-produk keluaran mereka yang berupa ubat-ubatan tradisional, makanan atau minuman kesihatan dan kosmetik dengan  bahan-bahan racun  (ubat terkawal).  Antara yang paling popular ialah:

Halaman-halaman