Berita

Amaran Kepada Orang Awam Mengenai Pengambilan Produk Tidak Berdaftar Figure-Up

Bahagian Perkhidmatan Farmasi, Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM) ingin menasihatkan orang awam agar mengelakkan daripada membeli dan menggunakan PRODUK TIDAK BERDAFTAR dengan nama “Figure-Up” yang dijual bagi tujuan pelangsingan badan.

Amaran Kepada Orang Awam Mengenai Pengambilan Produk Tidak Berdaftar Majun Taufiq Dua Istimewa

Bahagian Perkhidmatan Farmasi, Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM) ingin mengingatkan dan menasihatkan orang awam agar tidak membeli atau menggunakan PRODUK TIDAK BERDAFTAR yang dijual sebagai ubat tradisional melayu dan yang dilabel dengan nama ‘MAKJUN TAUFIQ DUA ISTIMEWA’

Amaran Kepada Orang Awam Mengenai Pengambilan Produk Tidak Berdaftar Majun Dua Istimewa

Bahagian Perkhidmatan Farmasi, Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM) ingin mengingatkan dan menasihatkan orang awam agar tidak membeli atau menggunakan PRODUK TIDAK BERDAFTAR yang dijual sebagai ubat tradisional melayu dan yang dilabel dengan nama ‘MAJUN DUA ISTIMEWA’.

Amaran Kepada Orang Awam Mengenai Pengambilan Produk Tidak Berdaftar Madu Adunan Herba

Pusat Pemonitoran Kesan Advers Ubat Kebangsaan, Biro Pengawalan Farmaseutikal Kebangsaan (BPFK) ingin mengingatkan dan menasihatkan orang awam agar tidak membeli atau menggunakan produk tidak berdaftar yang dijual sebagai ubat tradisional melayu dan dilabel dengan nama MADU ADUNAN HERBA.

Ulasan Laporan: 12 Chinese Herbs Banned for Use. Chinese Medicine Dealers Have Not Many Choices in Selecting The Use of Chinese Herbs

Herba-herba yang dilarang untuk digunakan dalam produk siap kategori tradisional dan suplemen kesihatan adalah herba-herba yang mengandungi Racun Berjadual seperti yang tersenarai di bawah Akta Racun 1952/ Akta Dadah Berbahaya 1952 serta herba-herba yang dilarang penggunaannya disebabkan laporan kesan advers yang menyebabkan kesan toksik ke atas buah pinggang dan hati. Produk tradisional dan suplemen kesihatan boleh dijual terus kepada pelanggan tanpa preskripsi dan tanpa dibawah seliaan pengamal perubatan.

Ulasan Laporan: “Is Niu Huang Jie Du Pian Poisonous? Tong Ren Tang: The Standard Of Drug Usage & Policy For Western Medications Is Different From Chinese Traditional Medications”

Akhbar Nanyang Siang Pau bertarikh 24 Ogos 2013 telah melaporkan tentang amaran oleh pihak Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency (MHRA), United Kingdom yang dikeluarkan pada 20 Ogos 2013 kepada orang awam agar tidak membeli produk Traditional Chinese Medicine (TCM) tidak berlesen yang dikesan mengandungi paras merkuri, plumbum dan arsenik yang tinggi. Produk-produk yang disenaraikan oleh MHRA adalah produk Niu Huang Jie du Pian, produk Bai Foong Wan dan produk Hairegenerator.

Seminar on Vetting of Medicine Advertisement

Bahagian Perkhidmatan Farmasi bersama Persatuan Farmasi Malaysia menjemput anda untuk menyertai 'Seminar on Vetting of Medicine Advertisement' pada 29 Oktober 2013 (sesi iklan perkhidmatan kesihatan) dan 3 Disember 2013 (sesi iklan produk perubatan) di Bahagian Perkhidmatan Farmasi, Petaling Jaya.

Sila muat turun borang pendaftaran untuk maklumat lanjut

Amaran Kepada Orang Awam Mengenai Produk Tradisional Tidak Berdaftar Yang Dikesan Mengandungi Racun Berjadual

Bahagian Perkhidmatan Farmasi, Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM) ingin menasihatkan orang awam agar mengelakkan daripada membeli dan menggunakan PRODUK TIDAK BERDAFTAR seperti berikut:

Bil Nama Produk Racun Berjadual yang Dikesan
1

Li Long Mei Guo Mo Bang

(力龙美国魔棒)
Sildenafil
2

Africa Black Ant

Persidangan R&D Farmasi Kebangsaaan ke-8 2014

Halaman-halaman