INTERPOL Operation PANGEA IX: Combating the sale of illicit medicines online

Sumber : INTERPOL

Operasi PANGEA yang dikoordinasi oleh INTERPOL dengan kerjasama agensi penguatkuasaan seluruh negara yang turut melibatkan Bahagian Perkhidmatan Farmasi, Kementerian Kesihatan Malaysia.  Objektif operasi ini adalah untuk membanteras aktiviti-aktiviti di Internet yang dikesan menjual produk farmaseutikal yang menyalahi peruntukan undang-undang.