Kumpulan sasaran: Staf

Perihal kandungan berkaitan dengan golongan staf yang berkhidmat di bawah Program Farmasi.

Berita dan Pengumuman

Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 7 Tahun 2016 telah dikeluarkan oleh Jabatan Perkhidmatan Awam pada 20 Disember 2016 bagi menjelaskan kaedah...
Iklan Permohonan Cuti Belajar Dengan/ Tanpa Hadiah Latihan Persekutuan (HLP) Kepada Lantikan Tetap Bukan Gunasama KKM Sesi Akademik 2023/2024 dibuka...
Garis Panduan ini adalah digunakan sebagai rujukan/panduan tentang perkara-perkara yang harus dipatuhi dalam merangka iklan produk ubat berdaftar...
Salam Tuan/Puan, a) Permohonan pembaharuan dalam sistem My.Pharma-C bagi semua lesen di bawah Akta Racun 1952 dan Permit Membeli dan Mengguna...
Bahagian Penguatkuasaan Farmasi, Kementerian Kesihatan Malaysia telah menerima saranan dari Jabatan Perkhidmatan Veterinar (DVS) berkaitan racun...
[[{"type":"media","fid":"6866","view_mode":"media_original","instance_fields":"override","attributes":{"height":731,"width":719},"...