Kumpulan sasaran: Staf

Perihal kandungan berkaitan dengan golongan staf yang berkhidmat di bawah Program Farmasi.

Berita dan Pengumuman

Hari ini merupakan hari terakhir penerimaan abstrak bagi Konvensyen Inovasi & Kreativiti Farmasi 2019. Penghantaran abstrak akan ditutup pada jam...
Program Perkhidmatan Farmasi IPKKM telah menggubal dasar kualiti yang bersesuaian dengan matlamat organisasi. Dasar kualiti Program Perkhidmatan...
Maklumat lanjut berkenaan pelawaan kemasukan ke laluan Kerjaya Pakar Bidang Khusus (Subject-Matter Expert-SME) boleh terus layari ke laman...
Sila ambil maklum bahawa berkuatkuasa pada 1 Mac 2018, setiap pengimportan Polymyxin termasuk polymyxin B dan polymyxin E (Colistin) memerlukan...
Program Perkhidmatan Farmasi, Kementerian Kesihatan Malaysia sentiasa memantau dan mengiktiraf anggota farmasi di seluruh negara yang aktif dalam...
FAQ berkenaan pelantikan secara kontrak Pegawai Farmasi Gred UF41 yang melibatkan urusan pelaksanaan penilaian dan penempatan selepas tamat...
Panduan ini bertujuan untuk menjelaskan pelaksanaan urusan penempatan selepas tamat latihan siswazah bagi Pegawai Farmasi Gred UF41 (Lantikan Kontrak...
Panduan ini bertujuan bagi menjelaskan pelaksanaan penilaian ke atas Pegawai Farmasi Gred UF41 (Lantikan Kontrak) di Kementerian Kesihatan Malaysia...