Kumpulan sasaran: Staf

Perihal kandungan berkaitan dengan golongan staf yang berkhidmat di bawah Program Farmasi.

Berita dan Pengumuman

Seminar Perkongsian Penambahbaikan Inisiatif Kualiti Farmasi ini bertujuan; Untuk mengembangkan projek-projek inovasi Farmasi...
Objektif Kualiti Program Perkhidmatan Farmasi 2023   Bahagian Dasar dan Perancangan Strategik Farmasi Bil...
Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 7 Tahun 2016 telah dikeluarkan oleh Jabatan Perkhidmatan Awam pada 20 Disember 2016 bagi menjelaskan kaedah...
Iklan Permohonan Cuti Belajar Dengan/ Tanpa Hadiah Latihan Persekutuan (HLP) Kepada Lantikan Tetap Bukan Gunasama KKM Sesi Akademik 2023/2024 dibuka...
Garis Panduan ini adalah digunakan sebagai rujukan/panduan tentang perkara-perkara yang harus dipatuhi dalam merangka iklan produk ubat berdaftar...
Salam Tuan/Puan, a) Permohonan pembaharuan dalam sistem My.Pharma-C bagi semua lesen di bawah Akta Racun 1952 dan Permit Membeli dan Mengguna...