Kumpulan sasaran: Orang Awam

Halaman ini memaparkan semua kandungan berkaitan dengan orang awam.

Berita dan Pengumuman

IKLAN PERMOHONAN CUTI BELAJAR Iklan Permohonan Cuti Belajar Dengan/ Tanpa Hadiah Latihan Persekutuan (HLP) Kepada Lantikan Tetap Bukan Gunasama...
Bahagian Penguatkuasaan Farmasi, Kementerian Kesihatan Malaysia telah menerima pandangan dan saranan dari Jabatan Perkhidmatan Veterinar (DVS)...
Program Perkhidmatan Farmasi (PPF) ini memaklumkan bahawa kontrak pembekalan label keselamatan hologram oleh Syarikat Techno Secure Print Sdn. Bhd....
Kempen JAUHI UBAT KUAT TIDAK BERDAFTAR dijalankan pada tahun 2023 bagi meningkatkan kesedaran pemegang taruh dan orang awam berhubung bahaya...
Tarikh Aktiviti: 1 September 2023 hingga 31 September 2023 Lokasi/ Tempat: Bahagian Dasar dan Perancangan Strategik Farmasi Sila klik di sini...