Kumpulan sasaran: Orang Awam

Halaman ini memaparkan semua kandungan berkaitan dengan orang awam.

Berita dan Pengumuman

10th National Pharmacy R&D Conference 2018
Slaid sesi plenari Persidangan R&D Farmasi Kebangsaan ke-10 2018 boleh dicapai di http://www.10rndpharmacy.org.my/index.cfm?&menuid=41....
Code of Ethics for Pharmacists 2018 menyenaraikan standard minimum bagi tingkah laku yang baik dan profesionalisme oleh seseorang ahli farmasi...
[[{"fid":"4480","view_mode":"media_original","fields":{"format":"media_original","field_file_image_alt_text[und][0][value]":false,"...
[[{"fid":"4478","view_mode":"media_original","fields":{"format":"media_original","field_file_image_alt_text[und][0][value]":false,"...
[[{"fid":"4477","view_mode":"media_original","fields":{"format":"media_original","field_file_image_alt_text[und][0][value]":false,"...
[[{"fid":"4475","view_mode":"media_original","fields":{"format":"media_original","field_file_image_alt_text[und][0][value]":false,"...
[[{"fid":"4472","view_mode":"media_original","fields":{"format":"media_original","field_file_image_alt_text[und][0][value]":false,"...
  [[{"fid":"4469","view_mode":"media_original","fields":{"format":"media_original","field_file_image_alt_text[und][0][value]":false,"...