Kumpulan sasaran: Orang Awam

Halaman ini memaparkan semua kandungan berkaitan dengan orang awam.

Berita dan Pengumuman

Adalah dimaklumkan, terdapat gangguan sistem di Sistem My.Pharma-C bermula dari tarikh 28 November 2022. Sistem My.Pharma-C tidak dapat dicapai...
SENARAI NAMA PELAJAR FARMASI YANG BERGRADUAT Kesemua pihak Universiti perlu menghantar senarai nama pelajar farmasi yang bergraduat  setiap...
Iklan Permohonan Cuti Belajar Dengan/ Tanpa Hadiah Latihan Persekutuan (HLP) Kepada Lantikan Tetap Bukan Gunasama KKM Sesi Akademik 2023/2024 dibuka...
Garis Panduan ini adalah digunakan sebagai rujukan/panduan tentang perkara-perkara yang harus dipatuhi dalam merangka iklan produk ubat berdaftar...
Salam Tuan/Puan, a) Permohonan pembaharuan dalam sistem My.Pharma-C bagi semua lesen di bawah Akta Racun 1952 dan Permit Membeli dan Mengguna...
Bahagian Penguatkuasaan Farmasi, Kementerian Kesihatan Malaysia telah menerima saranan dari Jabatan Perkhidmatan Veterinar (DVS) berkaitan racun...