Kumpulan sasaran: Orang Awam

Halaman ini memaparkan semua kandungan berkaitan dengan orang awam.

Berita dan Pengumuman

Hari ini merupakan hari terakhir penerimaan abstrak bagi Konvensyen Inovasi & Kreativiti Farmasi 2019. Penghantaran abstrak akan ditutup pada jam...
Standards on Approval and Recognition of Pharmacy Programme 2018 oleh Lembaga Farmasi Malaysia (LFM) menyenaraikan standard yang perlu dipatuhi...
Sila ambil maklum bahawa No.KKLIU bagi iklan ubat yang berakhir dengan tahun 2016 telah tamat tempoh pada 31.12.2018. Sila semak semua iklan di...
Pengumuman Berkaitan Pindaan Fi (Fee) bagi 1. Kebenaran Import/ Eksport Bahan Psikotropik 2. Permit Membeli dan Mengguna Bahan Psikotropik...
PENGUMUMAN! PENETAPAN FI BARU BARU BAGI KELULUSAN LEMBAGA IKLAN UBAT
Pengumuman berkaitan pindaan fi permohonan bagi kelulusan Lembaga Iklan Ubat  Sila ambil maklum bahawa mulai 1 Januari 2019 semua permohonan...
Pengumuman berkaitan pindaan fee lesen/ permit  Sila ambil maklum bahawa mulai 1 Januari 2019 semua permohonan lesen dan permit perlu...
Code of Ethics for Pharmacists 2018 menyenaraikan standard minimum bagi tingkah laku yang baik dan profesionalisme oleh seseorang ahli farmasi...