Kumpulan sasaran: Orang Awam

Halaman ini memaparkan semua kandungan berkaitan dengan orang awam.

Berita dan Pengumuman

Antibiotic Fun Run 2020 (19th January 2020), at Goat2go Farm, MAEPS Serdang Closing date for registration: 25th December 2019 Online...
Kriteria Tawaran: Dibuka kepada semua ahli farmasi swasta.   Sesi Latihan: 2 kali setahun iaitu pada:- Bulan April...
Manual projek-projek Inovasi / KIK Farmasi yang diluluskan untuk peluasan di peringkat program boleh dimuat turun dari pautan di bawah.  Semua...
Sukacita dimaklumkan bahawa Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM) akan meluaskan pelaksanaan urusan pemangkuan ke Laluan Kemajuan Kerjaya Pakar Bidang...
MAKLUMAN PINDAAN GARISPANDUAN & POLISI LEMBAGA IKLAN UBAT ( LIU), TARIKH KUATKUASA : 1 OKTOBER 2019
MAKLUMAN PINDAAN GARISPANDUAN & POLISI LEMBAGA IKLAN UBAT ( LIU) TARIKH KUATKUASA PEMAKAIAN : 1 OKTOBER 2019 Mesyuarat LIU bil. 2/2019...
HARGA LABEL KESELAMATAN HOLOGRAM BAGI PRODUK BERDAFTAR DENGAN PROGRAM PERHIDMATAN FARMASI (PPF), KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA (KKM) BERKUATKUASA 1...
MAKLUMAN BERKAITAN KONTRAK PEMBEKALAN LABEL KESELAMATAN HOLOGRAM UNTUK PRODUK BERDAFTAR Untuk makluman pihak industri, kontrak pembekalan label...