Kumpulan sasaran: Industri

Halaman ini menyenaraikan semua perihal berkaitan dengan perindustrian.

Berita dan Pengumuman

Perhatian kepada pemilik premis/media, sila pastikan iklan ubat yang berada di premis/media anda adalah masih sah.   Sila ambil perhatian...
Pihak Syarikat Techno Secure Print Sdn. Bhd. akan membekalkan label hologram FarmatagTM dengan material baru iaitu Matt White,Clay Coated Cavitated...
[[{"fid":"5660","view_mode":"media_original","fields":{"format":"media_original","field_file_image_alt_text[und][0][value]":false,"...
Sebagai makluman, Senarai Ubat Penting Kebangsaan (NEML) Edisi Ke-5 telah dimuat naik dan boleh diakses melalui pautan berikut:   Senarai...
    S1 Apa itu kanabis? J1 Merujuk kepada definisi “...
MAKLUMAN PINDAAN GARISPANDUAN & POLISI LEMBAGA IKLAN UBAT ( LIU), TARIKH KUATKUASA : 1 OKTOBER 2019
MAKLUMAN PINDAAN GARISPANDUAN & POLISI LEMBAGA IKLAN UBAT ( LIU) TARIKH KUATKUASA PEMAKAIAN : 1 OKTOBER 2019 Mesyuarat LIU bil. 2/2019...
HARGA LABEL KESELAMATAN HOLOGRAM BAGI PRODUK BERDAFTAR DENGAN PROGRAM PERHIDMATAN FARMASI (PPF), KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA (KKM) BERKUATKUASA 1...
MAKLUMAN BERKAITAN KONTRAK PEMBEKALAN LABEL KESELAMATAN HOLOGRAM UNTUK PRODUK BERDAFTAR Untuk makluman pihak industri, kontrak pembekalan label...