Kumpulan sasaran: Industri

Halaman ini menyenaraikan semua perihal berkaitan dengan perindustrian.

Berita dan Pengumuman

Adalah dimaklumkan, terdapat gangguan sistem di Sistem My.Pharma-C bermula dari tarikh 28 November 2022. Sistem My.Pharma-C tidak dapat dicapai...
Garis Panduan ini adalah digunakan sebagai rujukan/panduan tentang perkara-perkara yang harus dipatuhi dalam merangka iklan produk ubat berdaftar...
Salam Tuan/Puan, a) Permohonan pembaharuan dalam sistem My.Pharma-C bagi semua lesen di bawah Akta Racun 1952 dan Permit Membeli dan Mengguna...
Bahagian Penguatkuasaan Farmasi, Kementerian Kesihatan Malaysia telah menerima saranan dari Jabatan Perkhidmatan Veterinar (DVS) berkaitan racun...
[[{"type":"media","fid":"6866","view_mode":"media_original","instance_fields":"override","attributes":{"height":731,"width":719},"...
Journal of Pharmacy Quality Improvement Initiatives (PharmQIIs) adalah peer-reviewed jurnal terbitan Program Perkhidmatan Farmasi,...