Kumpulan sasaran: Industri

Halaman ini menyenaraikan semua perihal berkaitan dengan perindustrian.

Berita dan Pengumuman

Bahagian Penguatkuasaan Farmasi, Kementerian Kesihatan Malaysia telah menerima pandangan dan saranan dari Jabatan Perkhidmatan Veterinar (DVS)...
Objektif Kualiti Program Perkhidmatan Farmasi 2023   Bahagian Dasar dan Perancangan Strategik Farmasi Bil...
Adalah dimaklumkan, terdapat gangguan sistem di Sistem My.Pharma-C bermula dari tarikh 28 November 2022. Sistem My.Pharma-C tidak dapat dicapai...