Kumpulan sasaran: Industri

Halaman ini menyenaraikan semua perihal berkaitan dengan perindustrian.

Berita dan Pengumuman

Objektif Kualiti Program Perkhidmatan Farmasi 2023   Bahagian Dasar dan Perancangan Strategik Farmasi Bil...
Adalah dimaklumkan, terdapat gangguan sistem di Sistem My.Pharma-C bermula dari tarikh 28 November 2022. Sistem My.Pharma-C tidak dapat dicapai...
Garis Panduan ini adalah digunakan sebagai rujukan/panduan tentang perkara-perkara yang harus dipatuhi dalam merangka iklan produk ubat berdaftar...
Salam Tuan/Puan, a) Permohonan pembaharuan dalam sistem My.Pharma-C bagi semua lesen di bawah Akta Racun 1952 dan Permit Membeli dan Mengguna...
Bahagian Penguatkuasaan Farmasi, Kementerian Kesihatan Malaysia telah menerima saranan dari Jabatan Perkhidmatan Veterinar (DVS) berkaitan racun...