Siaran Akhbar

Amaran Kepada Orang Awam Mengenai Pengambilan Produk Tidak Berdaftar Madu Adunan Herba

Pusat Pemonitoran Kesan Advers Ubat Kebangsaan, Biro Pengawalan Farmaseutikal Kebangsaan (BPFK) ingin mengingatkan dan menasihatkan orang awam agar tidak membeli atau menggunakan produk tidak berdaftar yang dijual sebagai ubat tradisional melayu dan dilabel dengan nama MADU ADUNAN HERBA.

Amaran Kepada Orang Awam Mengenai Produk Tradisional Tidak Berdaftar Yang Dikesan Mengandungi Racun Berjadual

Bahagian Perkhidmatan Farmasi, Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM) ingin menasihatkan orang awam agar mengelakkan daripada membeli dan menggunakan PRODUK TIDAK BERDAFTAR seperti berikut:

Bil Nama Produk Racun Berjadual yang Dikesan
1

Li Long Mei Guo Mo Bang

(力龙美国魔棒)
Sildenafil
2

Africa Black Ant

Kenyataan Akhbar Amaran Kepada Orang Awam Mengenai Pengambilan Produk Tidak Berdaftar 'Majun Dua Istimewa'

Bahagian Perkhidmatan Farmasi, Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM) ingin mengingatkan dan menasihatkan orang awam agar tidak membeli atau menggunakan PRODUK TIDAK BERDAFTAR yang dijual sebagai ubat tradisional melayu dan yang dilabel dengan nama 'MAJUN DUA ISTIMEWA'.

Pengguna Dinasihatkan Untuk Mengelakkan Dari Mengguna Produk Kosmetik yang Dikesan Mengandungi Racun Berjadual

Orang awam dinasihatkan untuk mengelakkan daripada membeli dan mengguna produk kosmetik berikut:

Bil. Nama Produk Nombor Notifikasi Racun Berjadual Yang Dikesan Nama Pemegang Notifikasi Nama Pengilang
1.

Aveana Night Revival Cream

NOT110404581K Tretinoin

Owi Lab (M) Sdn. Bhd.

Amaran Kepada Orang Awam Mengenai Pengambilan Produk Tidak Berdaftar "Maajun Kuat Khasiat Sakit Pinggang"

1.         Bahagian Perkhidmatan Farmasi, Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM) ingin mengingatkan dan menasihatkan orang awam agar tidak membeli atau menggunakan PRODUK TIDAK BERDAFTAR yang dijual sebagai ubat tradisional melayu dan yang dilabel dengan nama ‘MAAJUN KUAT KHASIAT SAKIT PINGGANG’.

Amaran Penggunaan Produk Ubat Tradisional yang Dikesan Mengandungi Racun Berjadual

Orang awam dinasihatkan supaya tidak membeli dan menggunakan produk ubat tradisional berikut: 

Anugerah Antarabangsa Anti-counterfeit 2013, Paris, 28 Mei 2013

Pihak Kementerian Kesihatan Malaysia telah melaksanakan pelbagai inisiatif untuk melindungi rakyat dari ancaman ubat-ubatan tiruan yang membahayakan kesihatan.  Usaha signifikan KKM memastikan ketulenan dan membanteras ubat-ubatan tiruan serta tidak berdaftar telah berjaya mendapat pengiktirafan dan memenangi anugerah antarabangsa  iaitu “Global Anti-Counterfeiting Award 2013” bagi kategori sektor awam.

Penyertaan Malaysia Sebagai Negara Bukan Ahli OECD yang Menerima Pakai Good Laboratory Practice (GLP) dalam Mematuhi Sistem “Mutual Acceptance Of Data (MAD) in the Assessment of Chemicals”

Organisation For Economic Co-Operation And Development (OECD) adalah sebuah organisasi inter-government yang ditubuhkan pada tahun 1960 dan dianggotai oleh 34 buah negara industri yang terdiri daripada negara-negara Kesatuan Eropah, sebahagian negara Eropah yang bukan ahli Kesatuan Eropah, negara-negara North American Free Trade Agreement (NAFTA) dan sebahagian negara Asia-Pasifik.

Pembatalan Pendaftaran Dua (2) Produk Tradisional

Orang awam dinasihatkan untuk mengelak daripada membeli dan mengguna dua (2) produk tradisional berdaftar iaitu Kapsul Benkwat Ginseng Plus 500 mg (MAL07031076T) dan JT Cordyceps Mycelium (MAL09080820T) yang telah dikesan mengandungi bahan campur palsu.  Produk Kapsul Benkwat Ginseng Plus 500 mg telah dikesan mengandungi yohimbine, manakala produk JT Cordyceps Mycelium dikesan mengandungi thiodimetylsildenafil.

Halaman-halaman