Umum

Apakah tuntutan perubatan yang dibenarkan dalam iklan produk menurunkan berat badan?

Penggunaan perkataan 'weight loss' atau  'slimming'  dalam iklan produk menurunkan berat badan adalah dibenarkan dengan syarat-syarat tertentu yang ditetapkan oleh LIU. Sila rujuk dan dapatkan nasihat daripada urus setia LIU sebelum meletakkan tuntutan tersebut dalam iklan.

Bolehkah saya menaja ‘radio show’ untuk mempromosikan produk saya?

Sebarang pengiklanan produk farmaseutikal melalui radio adalah dibenarkan dan sah bagi tempoh 6 bulan. Walau bagaimanapun "caller segment" adalah tidak dibenarkan.

Bagaimana untuk memastikan sesuatu iklan itu telah diluluskan oleh LIU?

Semua iklan yang telah diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat (LIU) akan diberikan nombor kelulusan (cth: KKLIU 0213/2013). Nombor kelulusan iklan tersebut wajib dipamerkan di setiap iklan yang disiarkan. Sekiranya pengguna mengesyaki terdapat iklan produk farmaseutikal atau iklan perkhidmatan kesihatan yang tidak mendapat kelulusan LIU atau tidak mempamerkan nombor kelulusan LIU, aduan boleh dibuat kepada Urusetia LIU.  

Bagaimana untuk mengetahui sama ada aduan telah diterima oleh Bahagian Perkhidmatan Farmasi?

Bahagian ini akan memaklumkan kepada pengadu berkenaan status penerimaan aduan melalui e-mel dalam tempoh 24 jam.

Kenapa saya menerima surat amaran berhubung iklan yang dipamerkan walaupun ianya tidak mempunyai tuntutan perubatan yang berlebihan?

Semua iklan berkaitan produk berdaftar perlu dinilai dan mendapatkan kelulusan Lembaga Iklan Ubat terlebih dahulu walaupun ia tidak mempunyai sebarang tuntutan perubatan berlebihan.    

Bagaimana untuk membuat aduan sekiranya saya terjumpa produk tidak berdaftar?

Aduan boleh dibuat melalui telefon, e-mel atau secara bertulis kepada Pengarah Kanan Perkhidmatan Farmasi. Aduan juga boleh dibuat dengan cara menghubungi pejabat Cawangan Penguatkuasaan Farmasi yang berdekatan.

Bagaimana mengenal pasti ubat-ubatan berdaftar?

Semua produk farmaseutikal termasuk suplemen kesihatan dan ubat-ubatan tradisional perlu berdaftar dengan Pihak Berkuasa Kawalan Dadah (PBKD) sebelum dipasarkan di Malaysia. Penilaian terhadap produk perlu dijalankan bagi memastikan kualiti, dan keselamatan produk farmaseutikal serta ubat-ubatan traditional terjamin untuk digunakan oleh masyarakat Malaysia. Selain itu, penilaian keberkesanan juga dijalankan bagi memastikan produk farmaseutikal yang berada dipasaran tempatan adalah berkesan.

Produk yang berdaftar dengan PBKD mempunyai dua ciri-ciri utama iaitu:

  1. Nombor Pendaftaran MAL
  2. Pelekat Hologram MeditagTM

Kedua-dua ciri ini perlu dipamerkan pada setiap pek jualan ubat-ubatan.

 

Nombor Pendaftaran MAL

Nombor pendaftaran MAL dimulakan dengan 'MAL', diikuti dengan 8 angka, dan diakhiri dengan kod produk.

Contoh Nombor pendaftaran MAL :    MAL12345678X

Maksud bagi setiap Kod Produk adalah seperti yang berikut:

A:         Ubat terkawal (Ubat preskripsi)

X:         Ubat terkawal tanpa preskripsi atau ubat over-the-counter (OTC)

T:         Ubat tradisional

N:        Suplemen kesihatan contohnya vitamin atau mineral

 

Pelekat Hologram MeditagTM

Ketulenan Pelekat Hologram boleh disemak menggunakan :

a. Dekoder MeditagTM

Alat ini disediakan di kedai-kedai farmasi. Pengguna boleh membawa ubat ke kedai farmasi berdekatan                untuk membuat semakan. 

b. Aplikasi MeditagTM Checker

Aplikasi ini boleh dimuat turun secara percuma melalui aplikasi Android Google Play (untuk pengguna                    telefon bimbit jenis android) atau OS Apps Store (untuk pengguna telefon bimbit jenis iPhone).

 

Sebelum menggunakan ubat-ubatan, pastikan produk tersebut mempunyai Nombor Pendaftaran MAL dan Pelekat Hologram MeditagTM. Pengguna juga boleh menyemak status pendaftaran produk farmaseutikal melalui:

a. Laman sesawang Bahagian Regulatori Farmasi Negara (NPRA)

Pautan laman sesawang NPRA adalah http://npra.moh.gov.my/. Pengguna boleh menggunakan butang                “Produk Status” untuk memulakan pencarian.  

b. Aplikasi MediQuest

Aplikasi ini boleh dimuat turun secara percuma melalui aplikasi Android Google Play (untuk pengguna                  telefon bimbit jenis android) atau OS Apps Store (untuk pengguna telefon bimbit jenis iPhone).

Adakah iklan mengenai perkhidmatan Aesthetik dibenarkan?

Perkhidmatan Aesthetik adalah diklasifikasikan sebagai rawatan perubatan dan mestilah dijalankan oleh pengamal perubatan berdaftar. Ianya boleh diiklankan dengan kelulusan daripada LIU.

Adakah iklan produk kosmetik di televisyen perlu mempunyai kelulusan daripada LIU?

Semua produk kosmetik perlu bernotifikasi dengan Biro Pengawalan Farmaseutikal Kebangsaan, Kementerian Kesihatan Malaysia.

Sebarang iklan berkaitan produk kosmetik mestilah mematuhi keperluan garis panduan kosmetik (tuntutan yang tidak dibenarkan untuk produk kosmetik) dan tidak mempunyai sebarang tuntutan perubatan.

Tindakan undang-undang boleh diambil terhadap iklan produk kosmetik yang mempunyai tuntutan perubatan serta melanggar garis panduan yang telah ditetapkan.  

Halaman-halaman