Senarai Institusi yang Menawarkan Program Diploma Farmasi

Terdapat 31 (tiga puluh satu) kolej/ institusi termasuk dua (2) institusi kerajaan yang telah mendapat kelulusan dari Agensi Kelayakan Malaysia (MQA) untuk menjalankan program Diploma Farmasi. Dari jumlah tersebut hanya lapan (8) kolej/institusi yang telah mendapat Akreditasi Penuh dari MQA.

 

SENARAI PROGRAM BIDANG DIPLOMA FARMASI (LULUS)

SEHINGGA 3.4.13

Kelulusan

BIL

NO RUJUKAN

STATUS

NAMA KURSUS PENGAJIAN

NAMA IPTS

TARIKH MULA

TARIKH LUPUS

1.

K8493

Diluluskan ML

Diploma Farmasi secara kerjasama dengan UiTM

Allianze College of Medical Science (ACMS Pulau Pinang)

11/06/2009

10/06/2014

2.

K6000

Diluluskan ML

Diploma Farmasi

Allianze College of Medical Sciences (ACMS Pulau Pinang) - TukarAlamat 8/11/2006

08/06/2005

07/06/2010

3.

K7213

Diluluskan ML

Diploma in Pharmacy

Institut Perubatan, Sains & Teknologi Asia (AIMST) - Tukar Alamat 25/5/2006

24/11/2006

23/11/2011

4.

K9818

Diluluskan ML

Diploma in Pharmacy

Kolej Integrasi Kejururawatan dan Kesihatan Bersekutu (ICAN)

27/04/2009

26/04/2014

5.

K7027

Lulus Bersyarat

Diploma in Pharmacy

Kolej INTI Malaysia - NaikTaraf

16/06/2006

15/06/2011

6.

K10248

Diluluskan ML

Diploma Pembantu Farmasi

Kolej Islam Sains dan Teknologi (Hulu Terengganu)

23/07/2009

22/07/2014

7.

K8236

Diluluskan ML

Diploma Pembantu Farmasi

Kolej Islam Sains danTeknologi (KIST)

16/05/2008

15/05/2013

8.

K9253

Diluluskan ML

Diploma in Pharmacy

Kolej Kejururawatan Dan Kesihatan Masterskill (Kampus Ipoh)

 

 

9.

K6413

Diluluskan ML

Diploma Farmasi

Kolej Kejururawatan dan Kesihatan Masterskill - Tukar Alamat

28/07/2005

27/07/2009

10.

K9329

Diluluskan ML

Diploma in Pharmacy

Kolej Masterskill (Kampus Metro Kota Bharu)

 

 

11.

K9262

Diluluskan ML

Diploma in Pharmacy

Kolej Masterskill (Kampus Metro Kota Kinabalu)

 

 

12.

K11086

Diluluskan ML

Diploma in Pharmacy

Kolej Masterskill (Kampus Metro Kuching) - Tukar Alamat 31/03/2010

30/04/2010

29/04/2015

13.

K6495

Diluluskan ML

Diploma Farmasi

Kolej Medikal Ahli Sains Bersekutu -Tukar Nama 16/11/2005

28/10/2005

27/10/2010

14.

K3849

Diluluskan ML

Diploma Farmasi

Kolej Perubatan Di Raja Perak - Tukar Nama

19/12/2003

18/06/2009

15.

K9212

Diluluskan ML

Diploma Farmasi

Kolej Shah Putra (Kuantan)

06/08/2008

05/08/2013

16.

K9520

Diluluskan ML

Diploma PembantuFarmasi

Kolej Surya

10/09/2009

09/09/2014

17.

K11478

Diluluskan JKA

Diploma in Pharmacy

Kolej Teknologi Antarabangsa Cosmopoint (Kota Kinabalu)

 

 

18.

K8240

Diluluskan ML

Diploma Farmasi

Kolej Teknologi dan Profesional Indera Kayangan - Tukar Nama 16/7/09

23/06/2008

22/06/2013

19.

K6904

Diluluskan ML

Diploma Farmasi

Kolej Teknologi Geomatika - Tukar Nama 18/12/08

26/07/2006

25/07/2011

20.

K11662

Diluluskan ML

Diploma Farmasi

Kolej Universiti MAHSA (MAHSA University College)

30/07/2010

22/08/2015

21.

K11481

Diluluskan ML

Diploma Farmasi

Kolej Universiti Sains Kesihatan Masterskill (Masterskill University College of Health Sciences-MUCH)

 

07/06/2010

06/06/2015

22.

K5584

Diluluskan ML

Diploma in Pharmacy

KolejUniversitiTeknologidanPengurusan Malaysia (KUTPM) - NaikTaraf 20/8/2007

 

11/03/2005

10/03/2010

23.

K9810

Diluluskan ML

Diploma in Pharmacy

Kuala Lumpur Metropolitan University College (KLMUC)

20/05/2009

19/05/2014

24.

K7917

Diluluskan ML

Diploma In Pharmacy

Lincoln College

17/04/2008

16/04/2013

25.

K6951

Diluluskan ML

Diploma Farmasi secara kerjasama dengan Universiti Teknologi Mara (UiTM)

Melaka International College of Science & Technology

20/09/2006

19/09/2011

26.

K7906

Diluluskan ML

Diploma In Pharmacy

PNC International College For Nursing And Health Sciences (Nilai) -TukarNama 4/11/08

24/09/2007

23/09/2012

27.

K10343

Diluluskan ML

Diploma Farmasi

Universiti Kuala Lumpur - Royal College of Medicine Perak  (UniKL RCMP)

08/06/2009

07/06/2014

28.

K10661

Diluluskan ML

Diploma in Pharmacy

UniversitiPengurusan Dan Sains (MSU) - TukarAlamat 05/05/2010

07/09/2009

06/09/2014

29.

K9518

Diluluskan ML

Diploma in Pharmacy Assistance

Victoria International College - TukarNama 9/9/09

24/07/2009

23/07/2014

 

 

SENARAI PROGRAM BARU YANG TELAH MENDAPAT AKREDITASI SEMENTARA

PROGRAM DIPLOMA FARMASI

KELULUSAN / AKREDITASI SEMENTARA

BIL.

PROGRAM

NO. RUJ.

PPT

STATUS

TARIKH SYOR LULUS

30.

Diploma Farmasi

MQA/PA00328

Kolej Antarabangsa Sains Perubatan PUSRAWI (PUSRAWI International College of Medical Sciences (PICOMS)

Diluluskan MJA

 

MJA Bil.5/2011               (26.5.2011)

31.

Diploma in Pharmacy

MQA/PA00188

Melaka International College of Science and Technology (MiCoST)

Diluluskan MJA

 

MJA Bil.09/2010             (4.10.2010)

32.

Diploma Farmasi

MQA/PA01612

Kolej MAHSA (Kampus Sabah)

Diluluskan MJA

 

MJA Bil.12/2011            (29.12.2011)

33.

Diploma in Pharmacy

MQA/PA00254

SEGi University College

Diluluskan MJA

 

MJA Bil.2/2011            (24.2.2011)

34.

Diploma in Pharmacy

MQA/PA00290

Kolej Teknologi Pulau

Diluluskan MJA

 

MJA Bil.12/2010            (28.12.2010)

 

 

35.

Diploma in Pharmacy

MQA/PA00382

Kolej SEGi Kuala Lumpur

Diluluskan MJA

 

MJA Bil.4/2011            (26.4.2011)

36.

Diploma in Pharmacy

MQA/PA00480

Pusat Teknologi dan Pengurusan Lanjutan (PTPL) Shah Alam

Diluluskan MJA

 

MJA Bil.12/2010            (28.12.2010)

37.

Diploma in Pharmacy

MQA/PA00895

Kolej Cyber Putra

Diluluskan MJA

 

MJA Bil.10/2011            (3.11.2011)

38.

Diploma in Pharmacy

MQA/PA01132

Kolej SEGi Pulau Pinang

Diluluskan MJA

 

MJA Bil.7/2011            (30.7.2011)

39.

Diploma Pembantu Farmasi

MQA/PA02825

Kolej Islam Sains & Teknologi (KIST) Cawangan Pahang

Diluluskan MJA

 

MJA Bil.10/2012            (27.11.2012)

40.

Diploma Pembantu Farmasi

MQA/PA02832

Institut Pengurusan Dan Teknologi Utara (IPTURA)

Diluluskan MJA

 

MJA Bil.11/2012            (24.12.2012)

41.

Diploma in Pharmacy

MQA/PA00999

KPJ International College of Nursing and Health Sciences

Diluluskan MJA

 

MJA Bil.1/2013          (22.1.2013)

42.

Diploma in Pharmacy

MQA/PA00604

Pusat Teknologi Dan Pengurusan Lanjutan (PTPL) Sarawak

Diluluskan MJA

 

MJA Bil.8/2012         (13.9.2012)

43.

Diploma in Pharmacy

MQA/PA00607

Pusat Teknologi dan Pengurusan Lanjutan (PTPL) Terengganu

Diluluskan MJA

 

MJA Bil.8/2012         (13.9.2012)

44.

Diploma in Pharmacy

MQA/PA00581

Kolej Pusat Teknologi dan Pengurusan Lanjutan (PTPL) Sabah

Diluluskan MJA

 

MJA Bil.8/2012         (13.9.2012)

45.

Diploma in Pharmacy

MQA/PA00582

Pusat Teknologi dan Pengurusan Lanjutan (PTPL) Kota Bharu

Diluluskan MJA

 

MJA Bil.8/2012         (13.9.2012)

46.

Diploma in Pharmacy

MQA/PA00471

Kolej Oasis

Diluluskan MJA

 

MJA Bil.8/2012         (13.9.2012)

 

PPT YANG MENAWARKAN LEBIH DARIPADA SATU PROGRAM (diambil dari senarai di atas)

KELULUSAN / AKREDITASI SEMENTARA

BIL.

PROGRAM

NO. RUJ.

PPT

STATUS

TARIKH MULA DAN TARIKH LUPUS

1.

Diploma Farmasi secara kerjasama dengan UiTM

 

KA 8493

Allianze College of Medical Sciences (ACMS Pulau Pinang)

Diluluskan ML

11/06/2009 – 10/06/2014

2.

Diploma Farmasi

KA 6000

Diluluskan ML

08/06/2005 – 07/06/2010

 

3.

Diploma Farmasi secara kerjasama dengan UiTM

 

KN 6951

Melaka International College of Science & Technology

Diluluskan ML

20/09/2006 – 19/09/2011

4.

Diploma in Pharmacy

MQA/PA 0188

Diluluskan MJA

 

 

Akreditasi

BIL

NO RUJUKAN

STATUS

NAMA KURSUS PENGAJIAN

NAMA IPTS

TARIKH MULA

TARIKH LUPUS

1.

A6413

Diluluskan ML

Diploma Farmasi

Kolej Kejururawatan dan Kesihatan Masterskill - NaikTaraf 24/7/08

25/04/2008

24/04/2013

2.

A6495

Diluluskan ML

Diploma Farmasi

KOLEJ MAHSA - NaikTaraf 10/3/09

01/12/2008

30/11/2013

3.

A7027

Diluluskan ML

Diploma in Pharmacy

Kolej Universiti Antarabangsa INTI -NaikTaraf 6/11/08

23/06/2008

22/06/2013

4.

A6951

Diluluskan ML

Diploma Farmasi secara kerjasama dengan Universiti Teknologi MARA (UiTM)

Melaka International College of Science & Technology

13/04/2009

 

5.

A1277

Diluluskan ML

Diploma Farmasi

Universiti Kuala Lumpur - Royal College of Medicine Perak  (UniKL RCMP)

11/05/2005

10/05/2010

6.

A5584

Diluluskan ML

Diploma in Pharmacy

Universiti Pengurusan Dan Sains (MSU) - TukarAlamat 05/05/2010

14/08/2007

13/08/2012

 

SENARAI PROGRAM YANG BARU MENDAPAT AKREDITASI PENUH

PERAKUAN AKREDITASI / AKREDITASI PENUH

BIL.

PROGRAM

NO. RUJ.

PPT

STATUS

TARIKH SYOR LULUS

7.

Diploma Farmasi

 

A 10343

Universiti Kuala Lumpur-Royal College of Medicine Perak (UniKL RCMP)

 

Diluluskan JKA

MJA Bil.12/2010

(28.12.2010)

8.

Diploma Farmasi

A 6000

Allianze College of Medical Science (ACMS Pulau Pinang)

 

Diluluskan JKA

MJA Bil.11/2010

(23.11.2010)

9.

Diploma Farmasi

A 6904

Kolej Antarabangsa Geomatika

Diluluskan JKA

MJA Bil.12/2010

(28.12.2010)

 

10.

Diploma Farmasi

A 8240

Kolej Antarabangsa Teknologi & Profesional (KATPM)

Diluluskan JKA

MJA Bil.07/2011

(30.7.2011)

11.

Diploma in Pharmacy

A 7213

AIMST University

 

Diluluskan JKA

MJA Bil.02/2011

(24.2.2011)

 

12.

Diploma in Pharmacy

A 7906

Kolej Antarabangsa Kejururawatan dan Sains Kesihatan KPJ

 

Diluluskan JKA

MJA Bil.12/2010

(28.12.2010)

13.

Diploma in Pharmacy

A 9253

Kolej Kejururawatan dan Kesihatan Masterskill (Kampus Ipoh)

 

Diluluskan JKA

MJA Bil.07/2011

(30.7.2011)

14.

Diploma Farmasi

A9212

Kolej Universiti Shahputra

Diluluskan JKA

MJA Bil.03/2012

(22.3.2012)

15.

Diploma in Pharmacy

A7917

Lincoln College

Diluluskan JKA

MJA Bil.03/2012

(22.3.2012)

16.

Diploma in Pharmacy

A9262

Kolej Global Masterskill, Kota Kinabalu

Diluluskan JKA

MJA Bil.04/2012

(26.4.2012)

17.

Diploma Pembantu Farmasi

A8236

Kolej Islam Sains dan Teknologi (KIST), Bachok, Kelantan

Diluluskan JKA

MJA Bil.05/2012

(24.5.2012)

Catatan : MJA/JKA adalah Jawatankuasa Akreditasi.