Semakan Status Pendaftaran Ahli Farmasi, Penolong Ahli Farmasi dan Pertubuhan Perbadanan

Lembaga Farmasi Malaysia mempunyai Daftar (Register) atau pangkalan data untuk tujuan semakan pendaftaran bagi Ahli Farmasi/ Penolong Ahli Farmasi/ Pertubuhan Perbadanan.

Permohonan perlulah dibuat melalui surat rasmi. 

Tag: 
pendaftaran