Program Pemulangan Ubat

Pada tahun 2010, Bahagian Perkhidmatan Farmasi, Kementerian  Kesihatan Malaysia (KKM) telah melaksanakan Program Pemulangan Ubat. Melalui program ini, pesakit boleh memulangkan ubat-ubatan yang tidak digunakan atau berlebihan untuk dilupuskan dengan cara yang selamat.

Antara faktor yang menyumbang kepada ubat berlebihan dalam simpanan pesakit adalah seperti berikut:

  • Pertukaran regimen rawatan
  • Pemberhentian rawatan
  • Pesakit tidak komplian terhadap pengubatan
  • Pesakit meninggal dunia
  • Ubat diperolehi dari pelbagai sumber

Ubat-ubat yang tidak diperlukan lagi boleh dipulangkan melalui kaunter farmasi / kotak pemulangan ubat yang disediakan di semua fasiliti farmasi hospital dan klinik kesihatan KKM.