Piagam Pelanggan Program Perkhidmatan Farmasi

Di Program Perkhidmatan Farmasi, kami berusaha untuk memberikan perkhidmatan yang cekap dan berkesan kepada pelanggan berdasarkan Piagam Pelanggan berikut;

 

A) Bahagian Amalan dan Perkembangan Farmasi

Bil Indikator Sasaran
1.

Keputusan penyenaraian ubat ke dalam Formulari Ubat KKM (FUKKM) dimaklumkan kepada pemohon dalam masa 15 hari bekerja dari tarikh Mesyuarat Panel FUKKM dijalankan.

100%

 

B) Bahagian Penguatkuasaan Farmasi

Bil Indikator Sasaran
1.

Pengeluaran Kebenaran Import/ Eksport Dadah Berbahaya dalam tempoh 7 hari bekerja dari tarikh permohonan lengkap diterima.

100% 
2.

Pengeluaran Kebenaran Import/ Eksport Bahan Psikotropik dalam tempoh 7 hari bekerja dari tarikh permohonan lengkap diterima.

100%
3.

Kelulusan ePermit (Eksport) dalam tempoh 7 hari bekerja dari tarikh permohonan lengkap diterima.

100%
4.

Kelulusan ePermit (Import) dalam tempoh 3 hari bekerja dari tarikh permohonan lengkap diterima.

100%
5.

Keputusan Lembaga Iklan Ubat bagi permohonan sijil iklan ubat dan iklan perkhidmatan kesihatan (selain iklan laman web) diproses dalam tempoh 5 hari bekerja dari tarikh permohonan lengkap diterima.

90%
6.

Keputusan Lembaga Iklan Ubat bagi permohonan sijil iklan ubat dan iklan perkhidmatan kesihatan dalam laman web diproses dalam tempoh 30 hari dari tarikh permohonan lengkap diterima.

90%
7.

Aduan berkaitan kesalahan di bawah undang-undang farmasi yang diterima diberi maklum balas tindakan dalam tempoh 14 hari bekerja.

100%
8.

Sampel aduan selesai dianalisis oleh makmal forensik BPF dalam tempoh 30 hari bekerja dari tarikh penerimaan sampel.

85%
9.

Laporan analisa peranti digital disiapkan dalam tempoh 120 hari dari tarikh penerimaan peranti.

70%

 

C) Lembaga Farmasi Malaysia

Bil Indikator Sasaran
1.

Pengeluaran Sijil Pendaftaran Ahli Farmasi dalam tempoh 7 hari bekerja dari tarikh terima permohonan lengkap dan menurut perundangan.

100% 
2. Pengeluaran Sijil Pendaftaran Pertubuhan Perbadanan dalam tempoh 7 hari bekerja dari tarikh terima permohonan lengkap dan menurut perundangan. 100% 
3.

Pengeluaran Sijil Tahunan Ahli Farmasi dalam tempoh 7 hari bekerja dari tarikh terima permohonan lengkap dan menurut perundangan.

100% 
4.

Pengeluaran Sijil Pendaftaran Ahli Farmasi Provisional dalam tempoh 7 hari bekerja dari tarikh terima permohonan lengkap dan menurut perundangan

100% 
5. Pengeluaran Sijil Tahunan Pertubuhan Perbadanan dalam tempoh 7 hari bekerja dari tarikh terima permohonan lengkap dan menurut perundangan 100% 

 

Berkuatkusa 1 Januari 2021.