Piagam Pelanggan Program Perkhidmatan Farmasi

A) Bahagian Amalan dan Perkembangan Farmasi

Bil Indikator Sasaran
1.

Keputusan penyenaraian ubat ke dalam FUKKM dimaklumkan kepada pemohon dalam masa 15 hari bekerja dari tarikh Mesyuarat Kaji Semula Senarai Ubat-ubatan KKM dijalankan

* mesyuarat dijalankan 3 kali setahun.

100%

 

B) Bahagian Penguatkuasaan Farmasi

Bil Indikator Sasaran
1.

Pengeluaran kebenaran Import/Eksport Dadah Berbahaya dalam tempoh 7 hari bekerja dari tarikh permohonan lengkap diterima

100% 
2. Pengeluaran Lesen Import/Eksport Bahan Psikotropik dalam tempoh 7 hari bekerja dari tarikh permohonan lengkap diterima 100%
3. Kelulusan e-Permit (Eksport) dalam tempoh 7 hari bekerja dari tarikh permohonan lengkap diterima 100%
4. Kelulusan e-Permit (Import) dalam tempoh 3 hari bekerja dari tarikh permohonan lengkap diterima 100%
5.

Kelulusan Oleh Lembaga Iklan Ubat - 90% permohonan diluluskan dalam tempoh 5 hari bekerja dari tarikh permohonan lengkap diterima / selepas mesyuarat Lembaga Iklan Ubat

90%
6. Aduan berkaitan kesalahan di bawah undang-undang farmasi yang diterima diberi maklumbalas tindakan dalam tempoh 14 hari bekerja dari tarikh aduan lengkap diterima 100%
7. Sampel aduan selesai dianalisa oleh makmal forensik BPF Dalam tempoh 30 hari bekerja dari tarikh penerimaan sampel lengkap 85%

 

C) Lembaga Farmasi Malaysia

Bil Indikator Sasaran
1.

Pengeluaran Sijil Pendaftaran Ahli Farmasi dalam tempoh 7 hari bekerja dari tarikh terima permohonan lengkap dan menurut perundangan

100% 
2. Pengeluaran Sijil Pendaftaran Pertubuhan Perbadanan dalam tempoh 7 hari bekerja dari tarikh terima permohonan lengkap dan menurut perundangan 100% 
3.

Pengeluaran Sijil Tahunan Ahli Farmasi dalam tempoh 7 hari bekerja dari tarikh terima permohonan lengkap dan menurut perundangan

100% 
4.

Pengeluaran Sijil Pendaftaran Ahli Farmasi Provisional dalam tempoh 7 hari bekerja dari tarikh terima permohonan lengkap dan menurut perundangan

100% 
5. Pengeluaran Sijil Tahunan Pertubuhan Perbadanan dalam tempoh 7 hari bekerja dari tarikh terima permohonan lengkap dan menurut perundangan 100%