Permohonan Pendaftaran Sementara Ahli Farmasi dengan Lembaga Farmasi Malaysia

Mesyuarat Lembaga Farmasi Malaysia (LFM) ke-114 telah menetapkan kriteria baru bagi pendaftaran sementara dengan LFM. Untuk berdaftar dan mengamal di Malaysia, LFM hanya membenarkan ahli farmasi bukan warganegara yang memenuhi kriteria berikut:

  1. Yang berkahwin dengan warganegara Malayasia

dan mereka perlu memenuhi tiga (3) syarat berikut:

  1. Ijazah dalam bidang Farmasi yang dimiliki mesti diiktiraf oleh LFM dan
  2. mereka perlu mengambil dan lulus Peperiksaan Kelayakan Untuk Mengamal Farmasi
  3. mestilah berdaftar di negara asal

Sebarang pertanyaan sila hubungi :

  1. Encik Ahmad Farhan bin Paiman (03-78413246/farhanpaiman@moh.gov.my)
  2. Puan Nurul Akhma bt Hj Mohd Zawawi (03-78413653/nurulakhma@moh.gov.my)
Fail-fail muat turun: