Peperiksaan Kelayakan untuk Mengamal Farmasi

Lembaga Farmasi Malaysia telah menetapkan keperluan untuk lulus dalam Peperiksaan Kelayakan Untuk Mengamal Farmasi sebagai salah satu syarat untuk pendaftaran sebagai ahli farmasi.

KATEGORI PEMOHON

Kategori pemohon yang berikut layak memohon untuk menduduki peperiksaan dan wajib lulus peperiksaan:

 1. Graduan yang ingin memohon untuk mendaftar sebagai Ahli Farmasi Provisional (PRP).
 2. Ahli Farmasi Provisional (PRP) yang sedang menjalani latihan provisional di Malaysia (telah mendaftar sebagai PRP sebelum November 2016).
 3. Ahli Farmasi bukan kategori PRP yang mempunyai kelayakan ijazah farmasi yang diiktiraf oleh Lembaga Farmasi Malaysia (LFM) seperti berikut:
  • Ahli Farmasi yang telah berdaftar di luar negara dan ingin berdaftar di Malaysia
  • Ahli Farmasi warganegara asing yang ingin memohon untuk Pendaftaran Sementara dengan LFM
 4. Pelajar farmasi tahun tiga, tahun akhir (tahun 4) dan pelajar yang telah bergraduasi (belum dibuat penempatan latihan) dari program farmasi yang diiktiraf oleh LFM.

FORMAT PEPERIKSAAN

 1. Terdapat sebanyak 100 soalan Multiple Choice Questions (MCQ) dalam bentuk “open book format”.
 2. Calon perlu menjawab semua soalan dalam tempoh 3 jam 30 minit.
 3. Peperiksaan ini menggunakan negative marking system seperti berikut:

a) Markah lulus adalah 50%.

b) Empat (4) pilihan jawapan diberi – A, B, C atau D

c)  0.25 markah akan ditolak bagi setiap jawapan yang salah.

d) Bagi soalan yang tidak dijawab, tiada markah yang akan ditolak.

 

RUJUKAN UNTUK PEPERIKSAAN

Bahan rujukan yang digunakan sebagai sumber rujukan untuk peperiksaan:

 1. Malaysian Laws on Poisons & Sale of Drugs
 2. Dangerous Drugs Act 1952
 3. Code of Conduct for Pharmacists and Bodies Corporate
 4. Malaysian National Medicine Policy 2012
 5. Good Governance for Medicine

 

TARIKH PEPERIKSAAN KELAYAKAN UNTUK MENGAMAL FARMASI 2019

 

Peperiksaan Kelayakan Untuk Mengamal Farmasi ditetapkan sebanyak tiga (3) kali dalam setahun. Takwim peperiksaan bagi tahun 2019 adalah seperti berikut:

Tarikh Peperiksaan

Tarikh Tutup Permohonan

Tarikh Keluar Keputusan

6 Mac 2019 (Rabu)

18 Januari 2019 (Jumaat)

5 April 2019 (Jumaat)

26 Jun 2019 (Rabu)

10 Mei 2019 (Jumaat)

26 Julai 2019 (Jumaat)

6 November 2019 (Rabu)

20 September 2019 (Jumaat)

6 Disember 2019 (Jumaat)

 

PERTANYAAN

Sebarang pertanyaan berhubung Peperiksaan Kelayakan Untuk Mengamal Farmasi boleh diajukan kepada:

 1. Puan Nur Husni binti Hamid

03-78413317

husni.hamid@moh.gov.my

 1. Puan Hanisah binti Shafie

03-78413383

hanisah.shafie@moh.gov.my