Penilaian Pegawai Farmasi Gred UF41 (Lantikan Kontrak) di KKM

Panduan ini bertujuan bagi menjelaskan pelaksanaan penilaian ke atas Pegawai Farmasi Gred UF41 (Lantikan Kontrak) di Kementerian Kesihatan Malaysia.

Penilaian ke atas Pegawai Farmasi Gred UF41 (Lantikan Kontrak) ini dilaksanakan adalah bertujuan untuk pemilihan ke lantikan tetap di KKM dan BUKAN bertujuan untuk pendaftaran penuh di bawah Akta Pendaftaran Ahli Farmasi 1951 oleh Lembaga Farmasi Malaysia.

Markah bagi setiap genap satu (1) tahun tempoh kontrak akan dikira secara kumulatif bagi tujuan lantikan tetap di KKM.

**Penting

Dokumen bagi penilaian & pemarkahan Pegawai Farmasi Gred UF41 (Lantikan Kontrak) (Borang UF-01 & Borang UF-02) perlu dikemukakan kepada Bahagian Dasar & Perancangan Strategik Farmasi, manakala dokumen bagi tujuan pendaftaran penuh Ahli Farmasi perlu dikemukakan kepada LFM.

Dokumen dan borang yang berkaitan bagi tujuan penilaian (lantikan kontrak) tersebut adalah seperti berikut;

  1. Surat Pemberitahuan Perkhidmatan Farmasi Kementerian Kesihatan Malaysia Bilangan 4 Tahun 2017
  2. Panduan Pelaksanaan Penilaian Pegawai Farmasi Gred UF41 (Lantikan Kontrak) di Kementerian Kesihatan Malaysia
  3. Carta Alir Pelaksanaan Pelantikan Pegawai Farmasi Gred UF41 (Lantikan Kontrak) Di KKM
  4. Borang UF-01(Penilaian): Borang Penilaian Tahunan Pegawai Farmasi Gred UF41 (Lantikan Kontrak) di KKM
  5. ​​Borang UF-02(Pemarkahan): Borang Pemarkahan Pegawai Farmasi Gred UF41 (Lantikan Kontrak) di KKM

 

Bagi sebarang pertanyaan boleh hubungi;

  1. Puan Nurzita binti Ahmad Nasir : 03-78413213 (nurzita_n@moh.gov.my)
  2. Puan Raihan binti Muhamedin   : 03-78413268 (raihan.muhamedin@moh.gov.my)