Pengeluaran Permit Bahan Psikotropik (Methadone/Buprenorphine)

Permit ini dikeluarkan kepada pengamal perubatan berdaftar yang menggunakan Methadone dan/atau Buprenorphine dalam rawatan Terapi Gantian Opioid. Permit ini dikeluarkan oleh  Cawangan Penguatkuasa Farmasi di peringkat negeri.

Permohonan hendaklah dibuat secara atas talian melalui http://www.myspikes.gov.my atau (pautan alternatif lain: http://myspikes.gov.my:57772/csp/sys/bi/%25cspapp.bi.login.cls?$NAMESPACE=SMSSPIKES)

 

Tag: 
permit
psikotropik