Pengeluaran kelulusan iklan

Iklan ubat dan perkhidmatan perubatan dan kesihatan yang ditawarkan oleh hospital swasta, klinik swasta, klinik radiologi swasta dan makmal perubatan swasta perlu mendapatkan kelulusan iklan daripada Lembaga Iklan Ubat sebelum ia boleh diiklankan