Pengeluaran kebenaran mengimport ubat tidak berdaftar untuk tujuan eksport semula

Kebenaran ini diberi khusus untuk membolehkan pemohon membawa masuk ubat tidak berdaftar untuk tujuan dieksport semula, dimana produk tersebut bukan untuk pasaran tempatan.