Pengeluaran Kebenaran Khas Mengimport Ubat Berdaftar Oleh Bukan Pemegang Pendaftaran

Kebenaran khas ini diberi dalam situasi dimana pemegang pendaftaran asal bagi sesuatu produk tidak dapat membekal produk tersebut atas sebab-sebab tertentu.

Tag: 
import/eksport
ubat