Pengeluaran Kebenaran Import/Eksport Dadah Berbahaya/Bahan Psikotropik

Kebenaran ini dikeluarkan kepada pemegang lesen racun jenis A yang layak untuk mengimport atau mengeksport dadah berbahaya atau bahan psikotropik. Kebenaran ini dikeluarkan oleh  Bahagian Perkhidmatan Farmasi, Kementerian Kesihatan Malaysia.

Permohonan hendaklah dibuat secara atas talian melalui http://www.myspikes.gov.my.

Tag: 
import/eksport
dadah berbahaya