Penempatan Selepas Tamat Latihan Siswazah Pegawai Farmasi Gred UF41 (Lantikan Kontrak) di KKM

Panduan ini bertujuan untuk menjelaskan pelaksanaan urusan penempatan selepas tamat latihan siswazah bagi Pegawai Farmasi Gred UF41 (Lantikan Kontrak) di Kementerian Kesihatan Malaysia. 

Dokumen dan borang yang berkaitan bagi urusan penempatan tersebut adalah seperti berikut;

  1. Surat Pemberitahuan Perkhidmatan Farmasi Kementerian Kesihatan Malaysia Bilangan 5 Tahun 2017
  2. Panduan Pelaksanaan Penempatan Selepas Tamat Latihan Siswazah Bagi Pegawai Farmasi Gred UF41 (Lantikan Kontrak) di Kementerian Kesihatan Malaysia
  3. Carta Alir Pelaksanaan Penempatan Selepas Tamat Latihan Siswazah Bagi Pegawai Farmasi Gred UF41 (Lantikan Kontrak) Di KKM
  4. Lampiran B1 & B2

Bagi sebarang pertanyaan boleh hubungi;

  1. Puan Nurzita binti Ahmad Nasir : 03-78413213 (nurzita_n@moh.gov.my)
  2. Puan Raihan binti Muhamedin   : 03-78413268 (raihan.muhamedin@moh.gov.my)