Penempatan Selepas Tamat Latihan Siswazah Pegawai Farmasi Gred UF41 (Lantikan Kontrak) di KKM

Panduan ini bertujuan untuk menjelaskan pelaksanaan urusan penempatan selepas tamat latihan siswazah bagi Pegawai Farmasi Gred UF41 (Lantikan Kontrak) di Kementerian Kesihatan Malaysia. 

Perkara yang berkaitan adalah seperti berikut;

  1. Surat Pemberitahuan Perkhidmatan Farmasi Kementerian Kesihatan Malaysia Bilangan 5 Tahun 2017 - Panduan Pelaksanaan Penempatan Selepas Tamat Latihan Siswazah Bagi Pegawai Farmasi Gred UF41 (Lantikan Kontrak) di Kementerian Kesihatan Malaysia
  2. Surat Pemberitahuan Perkhidmatan Farmasi Kementerian Kesihatan Malaysia Bilangan 1 Tahun 2018 - Penambahbaikan Kepada Pelaksanaan Penempatan Selepas Tamat Latihan Siswazah Bagi Pegawai Farmasi Gred UF41 (Lantikan Kontrak) di Kementerian Kesihatan Malaysia

Bagi sebarang pertanyaan boleh hubungi;

  1. Puan Nurzita binti Ahmad Nasir : 03-7841 3213 (nurzita_n@moh.gov.my)
  2. Puan Amta Elita binti Ahmad   : 03-7841 3645 (pfamta@moh.gov.my)
Tag: 
PRP
latihan siswazah
penempatan