Peluasan/Perkongsian Inisiatif Kualiti Program Perkhidmatan Farmasi

Manual projek-projek Inovasi / KIK Farmasi yang diluluskan untuk peluasan di peringkat program boleh dimuat turun dari pautan di bawah.  Semua projek telah didaftarkan di bawah Perbadanan Harta Intelek Malaysia. Sekiranya mana-mana pihak luar ingin mereplikasi projek yang tersenarai, sila hubungi pihak inovator atau Seksyen Piawai dan Inovasi, Bahagian Dasar dan Perancangan Strategik Farmasi KKM. 

1. PELUASAN INOVASI FARMASI TAHUN 2019:

     EZ WEIGH oleh Jabatan Farmasi, Hospital Serdang - Manual Produk

 

2. SEMINAR PERKONGSIAN INISIATIF KUALITI & INOVASI: 
     2.1. Bil. 1/2020 secara atas talian pada 23 Julai 2020: 

      a. PRISMA oleh Bahagian Dasar & Perancangan Strategik Farmasi KKM dan Lembaga Farmasi Malaysia 

     2.2. Bil. 2/2020 secara atas talian pada 14 Oktober 2020 : 

      a. PHARMACY INTEGRATED COMMUNITY CARE (PICC) oleh BPF JKN Terengganu

      b. PHARMFAIR oleh PKD Kuala Nerus, Terengganu 

      c. Pengalaman dan Cabaran Melaksanakan Inovasi 

      d. Perspektif Anggota Sokongan dalam Melaksanakan Inovasi

    2.3. Bil. 1/2021 secara atas talian pada 15 Julai 2021 : 

     a. Projek QA: To Reduce Antimicrobial Injection Preparation Errors in Pediatric wards, Hospital Pulau Pinang -           Slaid and Poster projek

     b. Projek Inovasi: We've Got You Covered, Hospital Sungai Buloh 

     c. Projek QA: Reducing Medication Omission Error in Yellow Zone Emergency Department, Hospital Serdang -           Slaid Projek 

3. PERKONGSIAN INISIATIF KUALITI & INOVASI TAHUN 2020:

    a. SMART DISPLAY CART (SmaDiC) oleh PKD Mersing, Johor - Abstrak projek

    b. METHA SAFE BOX (MSB) oleh PKD Pontian, Johor - Slaid Projek

    c. C-RUSH oleh Hospital Sultan Ismail Petra, Kelantan - Slaid Projek 

 

Tag: 
Peluasan
Perkongsian
inovasi
KIK
Inisiatif Kualiti