PELUASAN/PERKONGSIAN INISIATIF KUALITI PROGRAM PERKHIDMATAN FARMASI

Manual projek-projek Inovasi / KIK Farmasi yang diluluskan untuk peluasan di peringkat program boleh dimuat turun dari pautan di bawah.  Semua projek telah didaftarkan di bawah Perbadanan Harta Intelek Malaysia. Sekiranya mana-mana pihak luar ingin mereplikasi projek yang tersenarai, sila hubungi pihak inovator atau Seksyen Piawai dan Inovasi, Bahagian Dasar dan Perancangan Strategik Farmasi KKM. 

1. Manual Produk Inovasi Farmasi : EZ WEIGH   (Jabatan Farmasi, Hospital Serdang)

2. Abstrak Projek Inovasi Farmasi : SMART DISPLAY CART (SmaDiC) - PKD Mersing, Johor

Tag: 
Peluasan
Perkongsian
inovasi
KIK
Inisiatif Kualiti
Fail-fail muat turun: