PELUASAN INISIATIF KUALITI PROGRAM PERKHIDMATAN FARMASI

Manual projek-projek Inovasi / KIK Farmasi yang diluluskan untuk peluasan di peringkat program boleh dimuat turun dari pautan di bawah.  Semua projek telah didaftarkan di bawah Perbadanan Harta Intelek Malaysia. Sekiranya mana-mana pihak luar ingin mereplikasi projek yang tersenarai, sila hubungi pihak inovator atau Seksyen Piawai dan Inovasi, Bahagian Dasar dan Perancangan Strategik Farmasi KKM. 

1. Manual Produk Inovasi Farmasi : EZ WEIGH   (Jabatan Farmasi, Hospital Serdang)

Tag: 
Peluasan
inovasi
KIK
Inisiatif Kualiti
Fail-fail muat turun: 
LampiranSaiz
PDF icon manual-ez-weigh.pdf1.69 MB