Lembaga Iklan Ubat

Lembaga Iklan Ubat (LIU) ditubuhkan menurut peruntukan di bawah Peraturan Lembaga Iklan Ubat 1976. Lembaga ini ditubuhkan bertujuan untuk berbincang mengenai permohonan kelulusan iklan-iklan ubat dan perkhidmatan yang diterima dan atas budi bicara, Lembaga boleh:

  • Memberi kelulusan untuk permohonan iklan.
  • Menilai, mengubah polisi dan garispanduan mengikut keperluan
  • Membatalkan / menarik balik kelulusan yang telah diberikan

 

Keahlian

Ahli-ahli Lembaga Iklan Ubat yang telah dilantik oleh Menteri Kesihatan seperti yang diperuntukkan di bawah Peraturan-Peraturan Lembaga Iklan Ubat 1976 adalah seperti berikut:
 

Ahli

1.    Y. Bhg. Tan Sri Dato’ Seri Dr Noor Hisham Bin Abdullah (Pengerusi)
        Ketua Pengarah Kesihatan , Kementerian Kesihatan Malaysia

2.    Y. Bhg Pn. Norhaliza Binti A Halim (Pengerusi silih ganti)
        Pengarah Kanan Perkhidmatan Farmasi, Kementerian Kesihatan Malaysia

3.    Dr Mohd Azman Bin Yacob
        Pengarah Bahagian Amalan Perubatan  

4.    En. Roeslan Bin Ishak
        Pengarah Bahagian Penguatkuasaan Farmasi 

5.    Dr. Thirunavukarasu Rajoo  
       Setiausaha, Persatuan Perubatan Malaysia 

6.    Dr Shanmuganathan Ganeson
       Setiausaha, Persekutuan Pengamal Perubatan Swasta Malaysia

7.    Datin Dr Asmahan Binti Mohamed Ismail
        Pakar Perubatan Hospital Raja Perempuan Zainab II Kelantan

8.    Puan Erica Lam Sok Mui
        Setiausaha, Persatuan Hospital Swasta Malaysia 

9.    Prof Madya Dr. Rusliza Binti Basir
        Ahli Farmakologi, Universiti Putra Malaysia

10.    Pn Rosilawati Binti Ahmad
         Bahagian Regulatori Farmasi Negara  

11.    Pn. Salina Binti Setan
          Timbalan Pengarah, Bahagian Penguatkuasaan Farmasi  

12.    Pn. Rohana Binti Hassan
          Timbalan Pengarah, Bahagian Amalan & Perkembangan Farmasi  

13.    Pn Ng Su Yee
          Ahli Farmasi,Malaysian Organisation of Pharmaceutical Industries (MOPI)

14.    En. Amrahi Bin Buang
          Ahli Farmasi, Persatuan Farmasi Malaysia 

15.    Dr Amerjit Singh a/l S.Bhag Singh
          Pegawai, Kementerian Komunikasi & Multimedia  
 

 

Setiausaha

Pn. Asniza Binti Alias
Ketua Penolong Pengarah Kanan
Bahagian Penguatkuasaan Farmasi