Lembaga Iklan Ubat

Lembaga Iklan Ubat (LIU) ditubuhkan menurut peruntukan di bawah Peraturan Lembaga Iklan Ubat 1976. Lembaga ini ditubuhkan bertujuan untuk berbincang mengenai permohonan kelulusan iklan-iklan ubat dan perkhidmatan yang diterima dan atas budi bicara, Lembaga boleh:

 • Memberi kelulusan untuk permohonan iklan.
 • Menilai, mengubah polisi dan garispanduan mengikut keperluan
 • Membatalkan / menarik balik kelulusan yang telah diberikan

 

Keahlian

Ahli-ahli Lembaga Iklan Ubat yang telah dilantik oleh Menteri Kesihatan seperti yang diperuntukkan di bawah Peraturan-Peraturan Lembaga Iklan Ubat 1976 adalah seperti berikut:
 

Ahli
 

 1. Y. Bhg. Tan Sri Dato’ Seri Dr Noor Hisham Bin Abdullah (Pengerusi)
  Ketua Pengarah Kesihatan, Kementerian Kesihatan Malaysia
   
 2. Y. Bhg Pn. Norhaliza Binti A Halim (Pengerusi silih ganti)
  Pengarah Kanan Perkhidmatan Farmasi, Kementerian Kesihatan Malaysia
   
 3. Dr Mohamed Iqbal Bin Hamzah
  Pengarah Bhg Amalan Perubatan
   
 4. En. Roeslan Bin Ishak
  Pengarah Penguatkuasa Farmasi
   
 5. Dr. Thirunavukarasu Rajoo
  Setiausaha, Persatuan Perubatan Malaysia
   
 6. Dr Shanmuganathan Ganeson
  Setiausaha, Persekutuan Pengamal Perubatan Swasta Malaysia
   
 7. Datin Dr Asmahan Binti Mohamed Ismail
  Pakar Perubatan Hospital Raja Perempuan Zainab II Kelantan
   
 8. Puan Erica Lam Sok Mui
  Setiausaha, Persatuan Hospital Swasta Malaysia
   
 9. Prof Madya Dr. Rusliza Binti Basir
  Ahli Farmakologi, Universiti Putra Malaysia
   
 10. Pn Rosilawati Binti Ahmad
  Bahagian Regulatori Farmasi Negara
   
 11. Pn. Salina Binti Setan
  Timbalan Pengarah, Bhg Penguatkuasaan Farmasi
   
 12. Pn. Rohana Binti Hassan
  Timbalan Pengarah, Bhg Amalan & Perkembangan Farmasi
   
 13. Pn Ng Su Yee
  Ahli Farmasi, Malaysian Organisation of Pharmaceutical Industries (MOPI)
   
 14. En. Amrahi Bin Buang
  Ahli Farmasi, Persatuan Farmasi Malaysia
   
 15. Dato’ Sivabalan A/L Ethirmanasingham
  Pegawai, Kementerian Komunikasi & Multimedia Malaysia

 

Setiausaha 
Pn Asniza Binti Alias
Ketua Penolong Pengarah Kanan
Bahagian Penguatkuasaan Farmasi