Lembaga Iklan Ubat

Lembaga Iklan Ubat (LIU) ditubuhkan menurut peruntukan di bawah Peraturan Lembaga Iklan Ubat 1976. Lembaga ini ditubuhkan bertujuan untuk berbincang mengenai permohonan kelulusan iklan-iklan ubat dan perkhidmatan yang diterima dan atas budi bicara, Lembaga boleh:

  • Memberi kelulusan untuk permohonan iklan.
  • Menilai, mengubah polisi dan garispanduan mengikut keperluan
  • Membatalkan / menarik balik kelulusan yang telah diberikan

 

Keahlian

Ahli-ahli Lembaga Iklan Ubat yang telah dilantik oleh Menteri Kesihatan seperti yang diperuntukkan di bawah Peraturan-Peraturan Lembaga Iklan Ubat 1976 adalah seperti berikut:
 

Pengerusi

Y. Bhg. Tan Sri Dato' Seri Dr. Noor Hisham Bin Abdullah
Ketua Pengarah Kesihatan, Kementerian Kesihatan Malaysia
 

Ahli

1. Y. Bhg. Datin Dr. Faridah Aryani Binti Md. Yusof (Pengerusi silih ganti)
     Ketua Pengarah Kesihatan, Kementerian Kesihatan Malaysia
 
2. Dr. Ahmad Razid Bin Salleh
     Pengarah Bahagian Amalan Perubatan
 
3. En. Roeslan Bin Ishak
     Pengarah Penguatkuasa Farmasi
 
4. Dr. Thirunavukarasu Rajoo
     Setiausaha, Persatuan Perubatan Malaysia
 
5. Dr. Shanmuganathan Ganeson
     Setiausaha, Persekutuan Pengamal Perubatan Swasta Malaysia
 
6. Dr. G R Letchuman Ramanathan
     Pakar Perubatan Hospital Ipoh
 
7. Puan Erica Lam Sok Mui
     Setiausaha, Persatuan Hospital Swasta Malaysia
 
8. Prof. Madya Dr. Rusliza Binti Basir
     Ahli Farmakologi, Universiti Putra Malaysia
 
9. Pn. Rosilawati Binti Ahmad
     Pegawai Farmasi, Bahagian Regulatori Farmasi Negara
 
10. En. Mokhtar Bin Abdullah
       Timbalan Pengarah, Bahagian Penguatkuasaan Farmasi
 
11. Pn. Rohana Binti Hassan
       Timbalan Pengarah, Bahagian  Amalan & Perkembangan Farmasi
 
12. Pn. Ng Su Yee
       Ahli Farmasi, Malaysian Organisation of Pharmaceutical Industries (MOPI)
 
13. En. Amrahi Bin Buang
       Ahli Farmasi, Persatuan Farmasi Malaysia
 
14. Dr. Amerjit Singh A/l S.Bhag Singh
       Pegawai, Kementerian Komunikasi & Multimedia
 

Setiausaha

Pn. Asniza Binti Alias
Ketua Penolong Pengarah Kanan
Bahagian Penguatkuasaan Farmasi