Lembaga Iklan Ubat

Lembaga Iklan Ubat (LIU) ditubuhkan menurut peruntukan di bawah Peraturan Lembaga Iklan Ubat 1976. Lembaga ini ditubuhkan bertujuan untuk berbincang mengenai permohonan kelulusan iklan-iklan ubat dan perkhidmatan yang diterima dan atas budi bicara, Lembaga boleh:

 • Memberi kelulusan untuk permohonan iklan.
 • Menilai, mengubah polisi dan garispanduan mengikut keperluan
 • Membatalkan / menarik balik kelulusan yang telah diberikan

 

Keahlian

Ahli-ahli Lembaga Iklan Ubat yang telah dilantik oleh Menteri Kesihatan seperti yang diperuntukkan di bawah Peraturan-Peraturan Lembaga Iklan Ubat 1976 adalah seperti berikut:
 

Pengerusi

Y. Bhg. Datuk Dr. Noor Hisham Bin Abdullah
Ketua Pengarah Kesihatan, Kementerian Kesihatan Malaysia
 

Ahli

 1. Dr Salmah Binti Bahri
  Pengarah Kanan Perkhidmatan Farmasi
 2. Dr. Ahmad Razid Bin Salleh
  Pengarah Bahagian Amalan Perubatan
 3. Dr. Koh Kar Chai
  Setiausaha, Persatuan Perubatan Malaysia
 4. Puan Erica Lam
  Setiausaha, Persatuan Hospital Swasta Malaysia
 5. Dr. Shanmuganathan Ganeson 
  Setiausaha, Persekutuan Pengamal Perubatan Swasta
 6. Dr G. R. Letchuman Ramanathan
  Pakar Perubatan , Hospital Ipoh
 7. Prof. Dr. Nafeeza Binti Hj. Mohd. Ismail
  Presiden, Persatuan Farmakologi dan Fisiologi Malaysia,
 8. Datin Dr. Faridah Aryani Md Yusof
  Pegawai Farmasi, Biro Pengawalan Farmaseutikal Kebangsaan
 9. Tn. Haji Daud Ismail
  Pegawai, Kementerian Penerangan Malaysia
 

Setiausaha

En. Dzafarullah Bin Daud
Timbalan Pengarah
Bahagian Penguatkuasaan Farmasi