Lembaga Farmasi Malaysia

Penubuhan Lembaga Farmasi Malaysia

Lembaga Farmasi Malaysia (LFM) ditubuhkan selaras dengan peruntukan di bawah seksyen 3, Akta Pendaftaran Ahli Farmasi 1951:

 • Ketua Pengarah Kesihatan Malaysia (ex-officio);
 • Pengarah Kanan Perkhidmatan Farmasi (ex-officio);
 • Lapan (8) orang ahli farmasi berdaftar dari perkhidmatan awam yang dilantik oleh Menteri Kesihatan Malaysia;
 • Tiga (3) orang ahli farmasi berdaftar daripada Institusi Pengajian Tinggi (IPT) yang menawarkan program ijazah farmasi (dipilih daripada calon-calon yang dicadangkan oleh IPT) yang dilantik oleh Menteri Kesihatan Malaysia;
 • Dua (2) orang ahli farmasi berdaftar bukan daripada perkhidmatan awam  yang dilantik oleh Menteri Kesihatan Malaysia;
 • Tiga (3) ahli farmasi berdaftar bukan daripada perkhidmatan awam yang dicalonkan oleh persatuan farmasi di sektor swasta, yang dilantik oleh Menteri Kesihatan Malaysia

 

Komposisi Lembaga Farmasi Malaysia

 1. Y.Bhg.Datuk Dr. Noor Hisham bin Abdullah (PRESIDEN)
  Ketua Pengarah Kesihatan Malaysia
 2. Y.Brs. Dr. Salmah Binti Bahri (PENDAFTAR)
  Pengarah Kanan Perkhidmatan Farmasi
 3. Dr Ramli bin Zainal
  Pengarah Bahagian Regulatori Farmasi Negara
 4. Encik Tan Ann Ling
  Pengarah Penguatkuasaan Farmasi
 5. Dr. Kamaruzaman bin Saleh
  Pengarah Amalan dan Perkembangan Farmasi
 6. Encik Dali bin Ismail
  Timbalan Pengarah Kesihatan Negeri (Farmasi) Kedah
 7. Encik Leong Weng Choy
  Timbalan Pengarah Kesihatan Negeri (Farmasi) Perak
 8. Puan Zubaidah Binti Che’ Embee
  Timbalan Pengarah Kesihatan Negeri (Farmasi) Pulau Pinang
 9. Y.Bhg. Dato’ Faridah Binti Md Yusof
  Ketua Jabatan Farmasi, Hospital Canselor Tuanku Mukhriz,                                                               
  Pusat Perubatan Universiti Kebangsaan Malaysia
 10. Y.Bhg. Brigadier Jeneral Dato’ Dr. A Halim bin Hj Basari
  Pengarah Farmasi, Markas Angkatan Tentera Malaysia
 11. YBhg. Prof. Dato’ Dr. Abu Bakar bin Abdul Majeed
  Assistant Vice Chancellor, Kampus Perubatan dan Pergigian, UiTM
 12. Prof. Emeritus Dr. P.T Thomas
  Executive Dean, School of PharmacyTaylor's University
 13. Prof. Madya Dr. Jamia Azdina binti Jamal
  Dekan Fakulti Farmasi, Universiti Kebangsaan Malaysia 
 14. Puan Lee Seng Dee
  Head of Pharmacy Services, Pantai Holdings Berhad
 15. Dr. Mukunda Kumar M.S. Nair
  Farmasi Millenium (Sri Sentosa) Sdn. Bhd.
 16. Encik Amrahi bin Buang
  Presiden Persatuan Farmasi Malaysia (MPS)
 17. YBhg. Prof Datuk Dr. Allan Mathews
  Persatuan Farmasi Sabah
 18. Dr. Choe Tong Seng
  Executive Director, Malaysian Association of Pharmaceuticals Suppliers (MAPS)
 19. Tuan Haji Mohd Yunos bin Shaari (SETIAUSAHA)

Lembaga Farmasi Malaysia bertanggungjawab

 1. Menguruskan permohonan pendaftaran dan pembatalan pendaftaran Ahli Farmasi dan Pertubuhan Perbadanan.
 2. Menguruskan permohonan akreditasi dan pengiktirafan bagi program ijazah farmasi di Institusi Pengajian Tinggi.
 3. Menguruskan permohonan kelulusan premis untuk latihan provisional.
 4. Menyelaras dan memantau pencapaian mata minimum CPD bagi tujuan permohonan Sijil Pengekalan Tahunan Ahli Farmasi.
 5. Menyelaras dan menggubal soalan Peperiksaan Perundangan Farmasi bagi tujuan pendaftaran Ahli Farmasi.
 6. Menyedia dan memantau pematuhan kepada Garispanduan Kelulusan dan Pengiktirafan Program Farmasi bagi memastikan kualiti pelajar dan institusi yang menjalankan program ijzah farmasi.

Jawatankuasa berikut ditubuhkan di bawah LFM bagi membantu Lembaga melaksanakan fungsinya iaitu:

 1. Jawatankuasa Teknikal Bersama 
 2. Jawatankuasa Teknikal Peperiksaan Kelayakan Untuk Mengamal Farmasi
 3. ​Jawatankuasa Teknikal Akreditasi Farmasi
 4. Jawatankuasa Teknikal Pengiktirafan dan Pendaftaran Ahli Farmasi
 5. Jawatankuasa Teknikal Inkuiri
 6. Jawatankuasa Teknikal Kelayakan Masuk Minimum
 7. Jawatankuasa Teknikal Latihan