Lembaga Farmasi Malaysia

Penubuhan Lembaga Farmasi Malaysia

Lembaga Farmasi Malaysia (LFM) ditubuhkan selaras dengan peruntukan di bawah Seksyen 3, Akta Pendaftaran Ahli Farmasi 1951:

 • Ketua Pengarah Kesihatan Malaysia (ex-officio);
 • Pengarah Kanan Perkhidmatan Farmasi (ex-officio);
 • Lapan (8) orang ahli farmasi berdaftar dari perkhidmatan awam yang dilantik oleh Menteri Kesihatan Malaysia;
 • Tiga (3) orang ahli farmasi berdaftar daripada Institusi Pengajian Tinggi (IPT) yang menawarkan program ijazah farmasi (dipilih daripada calon-calon yang dicadangkan oleh IPT) yang dilantik oleh Menteri Kesihatan Malaysia;
 • Dua (2) orang ahli farmasi berdaftar bukan daripada perkhidmatan awam yang dilantik oleh Menteri Kesihatan Malaysia;
 • Tiga (3) ahli farmasi berdaftar bukan daripada perkhidmatan awam yang dicalonkan oleh persatuan farmasi di sektor swasta, yang dilantik oleh Menteri Kesihatan Malaysia
   

Komposisi Lembaga Farmasi Malaysia

 1. YBhg. Tan Sri Dato' Seri Dr. Noor Hisham bin Abdullah (YANG DIPERTUA)
  Ketua Pengarah Kesihatan Malaysia
 2. YBrs. Puan Norhaliza binti A Halim (PENDAFTAR)
  Pengarah Kanan Perkhidmatan Farmasi
 3. YBrs. Puan Fuziah binti Abdul Rashid
  Pengarah Bahagian Amalan dan Perkembangan Farmasi
 4. YBrs. Encik Roeslan bin Ishak
  Pengarah Bahagian Penguatkuasaan Farmasi
 5. YBrs. Puan Siti Aisah binti Bahari
  Pengarah Bahagian Dasar dan Perancangan Strategik Farmasi
 6. YBrs. Puan A'tia binti Hashim
  Timbalan Pengarah (Farmasi), Hospital Kuala Lumpur
 7. Puan Normah binti Talib
  Timbalan Pengarah Kesihatan Negeri (Farmasi) Melaka
 8. Encik Dzafarullah bin Daud
  Timbalan Pengarah Kesihatan Negeri (Farmasi) Selangor
 9. YBrs Kolonel Mohd Adlan bin Adnan
  Pengarah Farmasi, Markas Angkatan Tentera Malaysia
 10. YBhg. Prof. Madya Dr. Mohd bin Makmor Bakry
  Dekan Fakulti Farmasi, Universiti Kebangsaan Malaysia
 11. YBhg. Prof. Dr. Habibah A Wahab
  Dekan, Pusat Pengajian Sains Farmasi, Universiti Sains Malaysia
 12. YBhg. Prof. Madya Dr. Mohd Zulkefeli bin Mat Jusoh
  Dekan, School of Pharmacy, International Medical University
 13. Encik Dexter Francis Van Dort
  Ketua Jabatan Farmasi, Hospital Canselor Tuanku Muhriz UKM
 14. Encik Amrahi bin Buang
  Presiden Persatuan Farmasi Malaysia (MPS)
 15. Encik Tan Yew Aik
  Head of Pharmacy Services, Pantai Hospital Ayer Keroh Melaka
 16. Encik Wong Sie Sing
  Persatuan Farmasi Sarawak
 17. Puan Chee Seat Mee
  Regulatory Consultant, Pharmaceutical Association of Malaysia (PhAMA)
 18. Puan Sharifah Fauziyah binti Syed Mohthar
  Pengarah Hal Ehwal Regulatori, Hanan Medicare Sdn. Bhd.
 19. Puan Akmalyatun Kamal binti Kamaruddin  (SETIAUSAHA)