Lembaga Farmasi Malaysia

Penubuhan Lembaga Farmasi Malaysia

Lembaga Farmasi Malaysia (LFM) ditubuhkan selaras dengan peruntukan di bawah seksyen 3, Akta Pendaftaran Ahli Farmasi 1951:

 • Ketua Pengarah Kesihatan Malaysia (ex-officio);
 • Pengarah Kanan Perkhidmatan Farmasi (ex-officio);
 • Lapan (8) orang ahli farmasi berdaftar dari perkhidmatan awam yang dilantik oleh Menteri Kesihatan Malaysia;
 • Tiga (3) orang ahli farmasi berdaftar daripada Institusi Pengajian Tinggi (IPT) yang menawarkan program ijazah farmasi (dipilih daripada calon-calon yang dicadangkan oleh IPT) yang dilantik oleh Menteri Kesihatan Malaysia;
 • Dua (2) orang ahli farmasi berdaftar bukan daripada perkhidmatan awam  yang dilantik oleh Menteri Kesihatan Malaysia;
 • Tiga (3) ahli farmasi berdaftar bukan daripada perkhidmatan awam yang dicalonkan oleh persatuan farmasi di sektor swasta, yang dilantik oleh Menteri Kesihatan Malaysia

 

Komposisi Lembaga Farmasi Malaysia

 1. Y.Bhg.Datuk Dr. Noor Hisham bin Abdullah (PRESIDEN)
  Ketua Pengarah Kesihatan Malaysia
 2. Y.Brs. Dr Ramli bin Zainal (PENDAFTAR)
  Pengarah Kanan Perkhidmatan Farmasi
 3. Dr. Kamaruzaman bin Saleh
  Pengarah Bahagian Regulatori Farmasi Negara
 4. Encik Tan Ann Ling
  Pengarah Penguatkuasaan Farmasi
 5. Encik Dali bin Ismail
  Timbalan Pengarah Kesihatan Negeri (Farmasi) Kedah
 6. Encik Leong Weng Choy
  Timbalan Pengarah Kesihatan Negeri (Farmasi) Perak
 7. Puan Zubaidah Binti Che’ Embee
  Timbalan Pengarah Kesihatan Negeri (Farmasi) Pulau Pinang
 8. Y.Bhg. Dato’ Faridah Binti Md Yusof
  Ketua Jabatan Farmasi, Hospital Canselor Tuanku Mukhriz,                                                               
  Pusat Perubatan Universiti Kebangsaan Malaysia
 9. Y.Bhg. Brigadier Jeneral Dato’ Dr. A Halim bin Hj Basari
  Pengarah Farmasi, Markas Angkatan Tentera Malaysia
 10. YBhg. Prof. Dato’ Dr. Abu Bakar bin Abdul Majeed
  Rektor, Universiti Teknologi Mara
 11. Prof. Emeritus Dr. P.T Thomas
  Executive Dean, School of PharmacyTaylor's University
 12. Prof. Madya Dr. Jamia Azdina binti Jamal
  Dekan Fakulti Farmasi, Universiti Kebangsaan Malaysia 
 13. Puan Lee Seng Dee
 14. Dr. Mukunda Kumar M.S. Nair
  Farmasi Millenium (Sri Sentosa) Sdn. Bhd.
 15. Encik Amrahi bin Buang
  Presiden Persatuan Farmasi Malaysia (MPS)
 16. YBhg. Prof Datuk Dr. Allan Mathews
  Persatuan Farmasi Sabah
 17. Dr. Choe Tong Seng
  Executive Director, Malaysian Association of Pharmaceuticals Suppliers (MAPS)
 18. Puan Salwati binti Abd. Kadir (SETIAUSAHA) - berkuatkuasa 1 Oktober 2018