Lembaga Farmasi Malaysia

Penubuhan Lembaga Farmasi Malaysia

Lembaga Farmasi Malaysia (LFM) ditubuhkan selaras dengan peruntukan di bawah Seksyen 3, Akta Pendaftaran Ahli Farmasi 1951:

 • Ketua Pengarah Kesihatan Malaysia (ex-officio);
 • Pengarah Kanan Perkhidmatan Farmasi (ex-officio);
 • Lapan (8) orang ahli farmasi berdaftar dari perkhidmatan awam yang dilantik oleh Menteri Kesihatan Malaysia;
 • Tiga (3) orang ahli farmasi berdaftar daripada Institusi Pengajian Tinggi (IPT) yang menawarkan program ijazah farmasi (dipilih daripada calon-calon yang dicadangkan oleh IPT) yang dilantik oleh Menteri Kesihatan Malaysia;
 • Dua (2) orang ahli farmasi berdaftar bukan daripada perkhidmatan awam  yang dilantik oleh Menteri Kesihatan Malaysia;
 • Tiga (3) ahli farmasi berdaftar bukan daripada perkhidmatan awam yang dicalonkan oleh persatuan farmasi di sektor swasta, yang dilantik oleh Menteri Kesihatan Malaysia

 

Komposisi Lembaga Farmasi Malaysia

 1. Y.Bhg.Datuk Dr. Noor Hisham bin Abdullah (PRESIDEN)
  Ketua Pengarah Kesihatan Malaysia
 2. Y.Brs. Dr Ramli bin Zainal (PENDAFTAR)
  Pengarah Kanan Perkhidmatan Farmasi
 3. Encik Tan Ann Ling
  Pengarah Penguatkuasaan Farmasi
 4. Dr. Hasenah binti Ali
  Pengarah Bahagian Dasar dan Perancangan Strategik Farmasi
 5. Encik Leong Weng Choy
  Timbalan Pengarah Kesihatan Negeri (Farmasi) Perak
 6. Puan Zubaidah Binti Che’ Embee
  Timbalan Pengarah Kesihatan Negeri (Farmasi) Pulau Pinang
 7. Encik Abu Hassan Alshaari bin Abd. Jabar
  Timbalan Pengarah Kesihatan Negeri (Farmasi) Sarawak
 8. Y.Bhg. Brigadier Jeneral Dato’ Dr. A Halim bin Hj Basari
  Pengarah Farmasi, Markas Angkatan Tentera Malaysia
 9. YBhg. Prof. Dato’ Dr. Abu Bakar bin Abdul Majeed
  Rektor, Universiti Teknologi Mara
 10. Puan Che Zuraini binti Sulaiman
  Timbalan Pengarah Iktisas Pusat Perubatan Universiti Malaya
 11. Prof. Emeritus Dr. P.T Thomas
  Executive Dean, School of PharmacyTaylor's University
 12. Prof. Madya Dr. Jamia Azdina binti Jamal
  Dekan Fakulti Farmasi, Universiti Kebangsaan Malaysia 
 13. Dr. Mukunda Kumar M.S. Nair
  Farmasi Millenium (Sri Sentosa) Sdn. Bhd.
 14. Encik Amrahi bin Buang
  Presiden Persatuan Farmasi Malaysia (MPS)
 15. YBhg. Prof Datuk Dr. Allan Mathews
  Persatuan Farmasi Sabah
 16. Dr. Choe Tong Seng
  Executive Director, Malaysian Association of Pharmaceuticals Suppliers (MAPS)
 17. Puan Parakkal Sumita a/p C. Kochukrishnan
  Ahli Farmasi, KPJ Tawakkal Specialist Hospital
 18. Puan Salwati binti Abd. Kadir (SETIAUSAHA) - berkuatkuasa 1 Oktober 2018

 

 

TAKWIM MESYUARAT LEMBAGA FARMASI MALAYSIA &
MESYUARAT PENYIASATAN OLEH LEMBAGA FARMASI MALAYSIA

 

MESYUARAT

 

PERKARA

TARIKH

HARI

MASA

  Mesyuarat Lembaga Farmasi Malaysia

Bil.120 - (1/2019)

11 Februari 2019

Isnin

2.30 ptg – 5.00 ptg

Bil 121 - (2/2019)

14 Mei 2019

Selasa

2.30 ptg – 5.00 ptg

Bil.122 - (3/2019)

8 Ogos 2019

Khamis

2.30 ptg – 5.00 ptg

Bil.123 - (4/2019)

22 Oktober 2019

Selasa

2.30 ptg – 5.00 ptg

 

Mesyuarat Penyiasatan Oleh Lembaga Farmasi Malaysia

 

Bil. 1/2019

13 Mei 2019

Isnin

9.00 pg – 1.00 ptg

Bil.2/2019

7 Ogos 2019

Rabu

9.00 pg – 1.00 ptg

Bil.3/2019

24 Oktober 2019

Khamis

9.00 pg – 1.00 ptg

 

Nota :

Tarikh mesyuarat adalah tertakluk kepada perubahan. [Bergantung kepada jumlah korum / mengikut tarikh yang ditentukan oleh Presiden Lembaga Farmasi Malaysia (Ketua Pengarah Kesihatan) / ex-officio (Pengarah Kanan Perkhidmatan Farmasi)].