Lembaga Farmasi Malaysia

Penubuhan Lembaga Farmasi Malaysia

Lembaga Farmasi Malaysia (LFM) ditubuhkan selaras dengan peruntukan di bawah Seksyen 3, Akta Pendaftaran Ahli Farmasi 1951:

 • Ketua Pengarah Kesihatan Malaysia (ex-officio);
 • Pengarah Kanan Perkhidmatan Farmasi (ex-officio);
 • Lapan (8) orang ahli farmasi berdaftar dari perkhidmatan awam yang dilantik oleh Menteri Kesihatan Malaysia;
 • Tiga (3) orang ahli farmasi berdaftar daripada Institusi Pengajian Tinggi (IPT) yang menawarkan program ijazah farmasi (dipilih daripada calon-calon yang dicadangkan oleh IPT) yang dilantik oleh Menteri Kesihatan Malaysia;
 • Dua (2) orang ahli farmasi berdaftar bukan daripada perkhidmatan awam yang dilantik oleh Menteri Kesihatan Malaysia;
 • Tiga (3) ahli farmasi berdaftar bukan daripada perkhidmatan awam yang dicalonkan oleh persatuan farmasi di sektor swasta, yang dilantik oleh Menteri Kesihatan Malaysia
   

Komposisi Lembaga Farmasi Malaysia

 1. YBhg. Tan Sri Dato' Seri Dr. Noor Hisham bin Abdullah (PRESIDEN)
  Ketua Pengarah Kesihatan Malaysia
 2. YBrs. Cik Norhaliza binti A Halim (PENDAFTAR)
  Pengarah Kanan Perkhidmatan Farmasi
 3. YBrs. Puan A'tia binti Hashim
  Pengarah Bahagian Amalan dan Perkembangan Farmasi
 4. YBrs. Encik Roeslan bin Ishak
  Pengarah Bahagian Penguatkuasaan Farmasi
 5. Puan Akmalyatun Kamal binti Kamaruddin
  Pengarah Bahagian Lembaga Farmasi Malaysia
 6. Puan Normah binti Talib
  Timbalan Pengarah Kesihatan Negeri (Farmasi) Melaka
 7. Encik Abu Hassan Alshaari bin Abd. Jabar
  Timbalan Pengarah Kesihatan Negeri (Farmasi) Sarawak
 8. YBhg. Brigadier Jeneral Dato’ Dr. A Halim bin Hj Basari
  Inspektor Jeneral, Markas Angkatan Tentera Malaysia
 9. YBhg. Prof. Dato’ Dr. Abu Bakar bin Abdul Majeed
  Rektor, Universiti Teknologi MARA
 10. YBhg. Prof. Dr. Habibah A Wahab
  Dekan, Pusat Pengajian Sains Farmasi, Universiti Sains Malaysia
 11. YBhg. Prof. Madya Dr. Mohd Zulkefeli bin Mat Jusoh
  Dekan, School of Pharmacy, International Medical University
 12. Encik Dexter Francis Van Dort
  Ketua Jabatan Farmasi, Hospital Canselor Tuanku Muhriz UKM
 13. Encik Amrahi bin Buang
  Presiden Persatuan Farmasi Malaysia (MPS)
 14. Puan Parakkal Sumita a/p C. Kochukrishnan
  Pharmacist In-Charge, KPJ Tawakkal Specialist Hospital
 15. Encik Wong Sie Sing
  Persatuan Farmasi Sarawak
 16. Puan Chee Seat Mee
  Executive Officer, Pharmaceutical Association of Malaysia (PhAMA)
 17. Puan Sharifah Fauziyah binti Syed Mohthar
  Pengarah Hal Ehwal Regulatori, Pharmaniaga Berhad
 18. Puan Siti Aisah binti Bahari  (SETIAUSAHA)

 

TAKWIM MESYUARAT LEMBAGA FARMASI MALAYSIA &
MESYUARAT PENYIASATAN OLEH LEMBAGA FARMASI MALAYSIA BAGI TAHUN 2021

 

 

MESYUARAT

 

PERKARA

TARIKH

HARI

MASA

  Mesyuarat Lembaga Farmasi Malaysia

Bil.127 - (1/2021)

8 Februari 2021

Isnin

9.00 pg – 1.00 ptg

Bil 128 - (2/2021)

3 Mei 2021

Isnin

9.00 pg – 1.00 ptg

Bil.129 - (3/2021)

12 Ogos 2021

Khamis

2.30 ptg – 5.00 ptg

Bil.130 - (4/2021)

26 Oktober 2021

Selasa

2.30 ptg – 5.00 ptg

 

Mesyuarat Penyiasatan Oleh Lembaga Farmasi Malaysia

 

Bil. 1/2021

9 Februari 2021

Selasa

2.30 ptg – 5.00 ptg

Bil.2/2021

4 Mei 2021

Selasa

2.30 ptg – 5.00 ptg

Bil.3/2021

27 Oktober 2021

Rabu

9.00 pg – 1.00 ptg

 

Nota :

Tarikh mesyuarat adalah tertakluk kepada perubahan. [Bergantung kepada jumlah korum / mengikut tarikh yang ditentukan oleh Presiden Lembaga Farmasi Malaysia (Ketua Pengarah Kesihatan) / ex-officio (Pengarah Kanan Perkhidmatan Farmasi)].