Lembaga Farmasi Malaysia

Penubuhan Lembaga Farmasi Malaysia

Lembaga Farmasi Malaysia (LFM) ditubuhkan selaras dengan peruntukan di bawah Seksyen 3, Akta Pendaftaran Ahli Farmasi 1951:

 • Ketua Pengarah Kesihatan Malaysia (ex-officio);
 • Pengarah Kanan Perkhidmatan Farmasi (ex-officio);
 • Lapan (8) orang ahli farmasi berdaftar dari perkhidmatan awam yang dilantik oleh Menteri Kesihatan Malaysia;
 • Tiga (3) orang ahli farmasi berdaftar daripada Institusi Pengajian Tinggi (IPT) yang menawarkan program ijazah farmasi (dipilih daripada calon-calon yang dicadangkan oleh IPT) yang dilantik oleh Menteri Kesihatan Malaysia;
 • Dua (2) orang ahli farmasi berdaftar bukan daripada perkhidmatan awam yang dilantik oleh Menteri Kesihatan Malaysia;
 • Tiga (3) ahli farmasi berdaftar bukan daripada perkhidmatan awam yang dicalonkan oleh persatuan farmasi di sektor swasta, yang dilantik oleh Menteri Kesihatan Malaysia
   

Komposisi Lembaga Farmasi Malaysia

 1. YBhg. Tan Sri Dato' Seri Dr. Noor Hisham bin Abdullah (PRESIDEN)
  Ketua Pengarah Kesihatan Malaysia
 2. YBrs. Cik Norhaliza binti A Halim (PENDAFTAR)
  Pengarah Kanan Perkhidmatan Farmasi
 3. YBrs. Puan Fuziah binti Abdul Rashid
  Pengarah Bahagian Amalan dan Perkembangan Farmasi
 4. YBrs. Encik Roeslan bin Ishak
  Pengarah Bahagian Penguatkuasaan Farmasi
 5. YBrs. Puan Siti Aisah binti Bahari
  Pengarah Bahagian Dasar dan Perancangan Strategik Farmasi
 6. YBrs. Puan A'tia binti Hashim
  Timbalan Pengarah (Farmasi), Hospital Kuala Lumpur
 7. Puan Normah binti Talib
  Timbalan Pengarah Kesihatan Negeri (Farmasi) Melaka
 8. Encik Abu Hassan Alshaari bin Abd. Jabar
  Timbalan Pengarah Kesihatan Negeri (Farmasi) Sarawak
 9. YBhg. Brigadier Jeneral Dato’ Dr. A Halim bin Hj Basari
  Inspektor Jeneral, Markas Angkatan Tentera Malaysia
 10. YBhg. Prof. Dato’ Dr. Abu Bakar bin Abdul Majeed
  Pengarah Pusat Pengurusan Penyelidikan, Universiti Teknologi MARA
 11. YBhg. Prof. Dr. Habibah A Wahab
  Dekan, Pusat Pengajian Sains Farmasi, Universiti Sains Malaysia
 12. YBhg. Prof. Madya Dr. Mohd Zulkefeli bin Mat Jusoh
  Dekan, School of Pharmacy, International Medical University
 13. Encik Dexter Francis Van Dort
  Ketua Jabatan Farmasi, Hospital Canselor Tuanku Muhriz UKM
 14. Encik Amrahi bin Buang
  Presiden Persatuan Farmasi Malaysia (MPS)
 15. Puan Parakkal Sumita a/p C. Kochukrishnan
  Pharmacist In-Charge, KPJ Tawakkal Specialist Hospital
 16. Encik Wong Sie Sing
  Persatuan Farmasi Sarawak
 17. Puan Chee Seat Mee
  Executive Officer, Pharmaceutical Association of Malaysia (PhAMA)
 18. Puan Sharifah Fauziyah binti Syed Mohthar
  Pengarah Hal Ehwal Regulatori, Pharmaniaga Berhad
 19. Puan Akmalyatun Kamal binti Kamaruddin  (SETIAUSAHA)

 

TAKWIM MESYUARAT LEMBAGA FARMASI MALAYSIA &
MESYUARAT PENYIASATAN OLEH LEMBAGA FARMASI MALAYSIA BAGI TAHUN 2021

 

 

MESYUARAT

 

 

PERKARA

 

TARIKH

 

HARI

 

MASA

 

  Mesyuarat Lembaga Farmasi Malaysia

Ke-127 - (Bil.1/2021)

8 Februari 2021

Isnin

9.00 pg – 1.00 ptg

Ke-128 - (Bil.2/2021)

24 Mei 2021

Isnin

9.00 pg – 1.00 ptg

Ke-129 - (Bil.3/2021)

2 Ogos 2021

Isnin

10.00 pg – 1.00 ptg

Ke-130 - (Bil.4/2021)

9 November 2021

Selasa

9.00 pg – 1.00 ptg

Mesyuarat Penyiasatan Oleh Lembaga Farmasi Malaysia

 

Bil.1/2021

27 Ogos 2021

Jumaat

9.00 pg – 12.00 tgh

Bil.2/2021

9 November 2021

Selasa

2.30 ptg – 4.30 ptg

 

Nota :

Tarikh mesyuarat adalah tertakluk kepada perubahan. [Bergantung kepada jumlah korum / mengikut tarikh yang ditentukan oleh Presiden Lembaga Farmasi Malaysia (Ketua Pengarah Kesihatan) / ex-officio (Pengarah Kanan Perkhidmatan Farmasi)].