Latihan Liberalisasi Ahli Farmasi Provisional (PRP)

Panduan Liberalisasi Latihan PRP di Sektor Swasta Kepada Graduan Program Ijazah FarmasiPendaftaran

  • Panduan liberalisasi ini adalah sebagai rujukan kepada graduan program ijazah farmasi yang diiktiraf oleh Lembaga Farmasi Malaysia (LFM) yang berminat untuk memohon menjalani latihan sebagai Ahli Farmasi Berpendaftaran Provisional (PRP) selama satu (1) tahun di sektor swasta yang diiktiraf oleh LFM diikuti dengan perkhidmatan sebagai Ahli Farmasi Berpendaftaran Penuh (FRP) mengikut tempoh yang dinyatakan dalam kontrak / perjanjian kedua-dua pihak.
  • Ia menerangkan proses yang perlu dilakukan oleh PRP bermula dari proses pendaftaran sebagai PRP, permohonan menjalani latihan di premis swasta yang diiktiraf oleh LFM seterusnya menjalani latihan PRP selama satu (1) tahun. Pemohon hendaklah lulus Peperiksaan Kelayakan Untuk Mengamal Farmasi yang dianjurkan oleh LFM sebelum layak mendaftar sebagai PRP.
  • Sebarang persoalan berhubung dengan Liberalisasi Latihan PRP di Sektor Swasta, sila hubungi:

Puan Noraini binti Mohamad
Timbalan Pengarah
Lembaga Farmasi Malaysia
Lot 36, Jalan Universiti,
46350 Petaling Jaya, Selangor
Tel: 03-7841 3375
Emel: pfnoraini@moh.gov.my

ATAU

Puan Datcayani a/p Ramadoo @ Devudu
Ketua Penolong Pengarah
Lembaga Farmasi Malaysia
Lot 36, Jalan Universiti,
46350 Petaling Jaya, Selangor
Tel: 03-7841 3276
Emel: datcayani@moh.gov.my

Panduan Pengendalian Latihan Provisional Ahli Farmasi Berdaftar Provisional (PRP) Secara Liberalisasi Di Bawah Lembaga Farmasi Malaysia

  • Memberi panduan kepada preseptor atau bakal preseptor (Ahli Farmasi Berdaftar Penuh [Fully Registered Pharmacist (FRP)] serta majikan premis berkaitan proses- proses yang terlibat bagi pengiktirafan premis dan/atau preseptor untuk mengendalikan latihan provisional Ahli Farmasi Provisional (PRP) secara liberalisasi.
  • Memberi panduan berkaitan isu-isu yang terlibat dalam pengendalian latihan provisional PRP secara liberalisasi.
  • Memberi panduan penggunaan borang-borang yang berkaitan dengan latihan provisional PRP secara liberalisasi
  • Lampiran

Latihan Sangkutan PRP Dari Fasiliti Latihan Liberalisasi Dengan Hospital Kerajaan/Klinik Kesihatan Di Bawah Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM) dan Hospital Swasta

  • Bagi PRP yang menjalani latihan di hospital swasta / farmasi komuniti / R&D Universiti, LFM telah menetapkan keperluan agar PRP berkenaan turut perlu menjalani latihan sangkutan di fasiliti KKM (Hospital Pakar dan Jabatan Pesakit Luar di klinik kesihatan yang berdekatan).
  • Lampiran