Latihan Liberalisasi Ahli Farmasi Provisional (PRP)

Maklumat Bengkel Training of Preceptors (TOP) Bagi Tahun 2022

 

Bil

Perkara

Tarikh

  1.  

Pengemukaan permohonan [Borang FLL (I)] untuk menghadiri TOP

 

(Permohonan telah ditutup)

1 Jan 2022-31 Mei 2022

 

* Permohonan yang diterima       selepas 31 Mei 2022 tidak akan diproses

  1.  

Tarikh menerima jemputan email untuk menghadiri TOP

4 - 8 Julai 2022

 

*Tertakhluk kepada pindaan

  1.  

Tarikh Bengkel TOP

27 & 28 Julai 2022

 

*Tertakhluk kepada pindaan

 

Panduan Pengendalian Latihan Provisional Ahli Farmasi Berdaftar Provisional (PRP) Secara Liberalisasi Di Bawah Lembaga Farmasi Malaysia

Latihan Sangkutan PRP Dari Fasiliti Latihan Liberalisasi Dengan Hospital Kerajaan/Klinik Kesihatan Di Bawah Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM) dan Hospital Swasta

 

Sebarang persoalan berhubung dengan Liberalisasi Latihan PRP di Sektor Swasta, sila hubungi:

Puan Nurul Adha binti Othman
Timbalan Pengarah
Lembaga Farmasi Malaysia
Lot 36, Jalan Universiti,
46200 Petaling Jaya, Selangor
Tel: 03-7841 3375
Emel: nuruladha@moh.gov.my

ATAU

Puan Chan Lin Yee
Ketua Penolong Pengarah
Lembaga Farmasi Malaysia
Lot 36, Jalan Universiti,
46200 Petaling Jaya, Selangor
Tel: 03-7841 3374
Emel: linyee@moh.gov.my

ATAU

Encik Muhammad Hairy Bin Johar
Pembantu Tadbir (P/O)
Lembaga Farmasi Malaysia
Lot 36, Jalan Universiti,
46200 Petaling Jaya, Selangor
Tel: 03-7841 3672
Emel: hairy.johar@moh.gov.my