Jumlah Pemeriksaan Premis Mengikut Negeri 2011

Sebanyak 13,613 premis telah diperiksa sepanjang tahun 2011. Daripada jumlah tersebut, sebanyak 5.14%  premis telah dibuat rampasan produk kerana melanggar undang-undang yang dikuatkuasakan.  Sebanyak 645 premis telah diberi amaran  manakala sebanyak 319 premis telah diulang periksa.