FAQ Pelantikan Secara Kontrak Pegawai Farmasi Gred UF41 di KKM

FAQ berkenaan pelantikan secara kontrak Pegawai Farmasi Gred UF41 yang melibatkan urusan pelaksanaan penilaian dan penempatan selepas tamat latihan siswazah di KKM.

Fail-fail muat turun: