Dasar Ubat Nasional (DUNas)

PENGENALAN

DUNas merupakan satu dokumen rasmi kerajaan Malaysia yang diluluskan oleh Jemaah Menteri Malaysia pada tahun 2006. Dasar ini mendefinisikan serta mengutamakan matlamat jangka panjang dan sederhana yang telah ditetapkan oleh kerajaan untuk sektor farmaseutikal di Malaysia. Dasar ini mengenal pasti strategi-strategi utama berdasarkan matlamat tersebut dan memastikan pelaksanaan aktiviti-aktiviti farmaseutikal mengikut sasaran yang ditetapkan.

Objektif DUNas adalah untuk menggalakkan keperolehan yang sama rata dan penggunaan yang rasional ubat-ubatan penting yang berkualiti, selamat, berkesan dan mampu dimiliki bagi meningkatkan tahap kesihatan rakyat.

Pembangunan dan pelaksanaan DUNas melibatkan sektor awam dan swasta yang berkepentingan dalam bidang farmaseutikal. Dasar ini merupakan rangka kerja asas untuk memandu pihak berkepentingan mencapai matlamat utama dan mampu menyelaras strategi dan aktiviti farmaseutikal di sektor awam dan swasta.