Buku Log Latihan Ahli Farmasi Provisional (PRP)

Berikut adalah buku log latihan PRP:

Sektor Latihan Buku  Log Latihan PRP
Kerajaan Hospital Kerajaan
  Klinik Kesihatan
Liberalisasi Farmasi Komuniti
  R&D Akademia
  Industri Farmaseutikal Mengilang
  Industri Farmaseutikal Tidak mengilang
  Hospital Swasta