Topical Preparations Counselling Guide for Pharmacist

topical preparation counselling guide

Garis panduan ini adalah sebagai rujukan bagi Pegawai Farmasi di fasiliti Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM) dalam melaksanakan kaunseling ubat-ubatan khusus bagi  sediaan topikal yang terdapat dalam formulari ubat KKM. Dengan ini, maklumat yang relevan dan tepat berkenaan penggunaan sediaan topikal dapat disampaikan kepada pesakit bagi memastikan penggunaan yang betul dan efektif.

 

Kategori dokumen: 
Bahan penerbitan
Fail-fail muat turun: