Tatacara Penerimaan Sumbangan Produk Farmaseutikal di Kementerian Kesihatan Malaysia

Tatacara ini diwujudkan sebagai rujukan fasiliti Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM) mengenai pengurusan penerimaan sumbangan produk farmaseutikal. Ini bagi memastikan produk farmaseutikal yang diterima diuruskan dengan teratur dari aspek tatacara penerimaan, penentuan kualiti produk farmaseutikal yang diterima, kaedah penyimpanan yang sesuai, pengedaran produk sumbangan mengikut keperluan dan penyelenggaraan rekod.

 

Selain itu, adalah penting untuk memastikan produk farmaseutikal yang disumbangkan, memenuhi standard, berkualiti, selamat dan berkesan untuk digunakan ke atas rakyat yang mendapat rawatan di fasiliti KKM. Sumbangan yang dikoordinasi dengan baik boleh mengelakkan pengumpulan produk farmaseutikal yang dikhuatiri tidak memenuhi standard yang ditetapkan dan seterusnya menyebabkan beban pelupusan di fasiliti dan juga pembaziran.

 

Untuk makluman, panduan ini perlu dibaca bersama dengan pekeliling dan peraturan semasa yang berkuatkuasa dan tidak terhad kepada rujukan yang disenaraikan.

Kategori dokumen: 
Garis Panduan
Fail-fail muat turun: