Syarat-syarat Melakukan Lokum dan Carta Alir Proses Permohonan Lokum

Kebenaran Melakukan Pekerjaan Luar (Lokum) Bagi Pegawai Farmasi Kementerian Kesihatan  Malaysia. Kebenaran ini adalah tertakluk kepada syarat-syarat yang ditetapkan seperti  yang terkandung dalam Syarat-syarat Melakukan Lokum Bagi Pegawai Farmasi KKM. Proses permohonan lokum Pegawai Farmasi KKM adalah seperti di dalam carta alir yang dilampirkan.

Kategori dokumen: 
Garis Panduan
Fail-fail muat turun: