Respiratory Medication Therapy Adherence Clinic Protocol: Asthma/COPD (Adult & Paediatric) 2nd Edition 2015

rmtac 2nd edition

Terdapat perubahan dalam praktis dan pelbagai ubat-ubatan serta alat peranti baru yang telah diperkenalkan untuk kegunaan dalam penjagaan pesakit asma dan Chronic Obstructive Pulmonary Disorder (COPD). Oleh itu, protokol Respiratory Medication Therapy Adherence Clinic (RMTAC) edisi pertama telah dikemaskinikan dan edisi kedua ini telah diterbitkan, sejajar dengan perkembangan bidang perubatan.  Diharap, protokol ini dapat membantu dalam memastikan keseragaman praktis serta meluaskan lagi perkhidmatan RMTAC ke seluruh fasiliti Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM) iaitu fasiliti peringkat primer dan sekunder.

 

Kategori dokumen: 
Bahan penerbitan
Fail-fail muat turun: