Record of Training & Experience for Provisionally Registered Pharmacist (PRP Log Book) - Non-manufacturing Pharmaceutical Industry

  • Untuk kegunaan Pegawai Farmasi Provisional (PRP) yang menjalani latihan di dalam bidang penyelidikan di Industri Farmaseutikal.
  • PRP perlu mencapai markah minimum 60% bagi setiap sekyen dan juga markah purata minimum 60% bagi pertimbangan pendaftaran penuh.
Kategori dokumen: 
Bahan penerbitan
Fail-fail muat turun: