PROTOCOL MEDICATION THERAPY ADHERENCE CLINIC: NEUROLOGY 1st Edition 2019

Pengurusan ubat penyakit neurologi merupakan sesuatu yang boleh dikatakan mencabar dalam penjagaan ambulatori di mana ia memerlukan pemantauan rapi disebabkan pelbagai masalah berkaitan ubat seperti titrasi yang kompleks, penggunaan pelbagai agen ubat, parameter pemantauan yang unik dan pelbagai kesan sampingan yang mungkin berbahaya kepada pesakit. Perkembangan perkhidmatan farmasi klinikal di klinik neurologi melalui MTAC Neurologi merupakan platform yang baik untuk ahli farmasi memainkan peranan mereka dalam memperluaskan penyediaan penjagaan farmaseutikal kepada kumpulan sasaran. Protokol ini akan menerangkan MTAC Neurologi, yang pada masa ini ditawarkan untuk pesakit strok, epilepsi dan penyakit Parkinson di fasiliti KKM.Ia menggariskan prosedur dan dokumentasi semasa sesi MTAC dan berfungsi sebagai panduan untuk membolehkan piawaian amalan dan penubuhan perkhidmatan MTAC Neurologi di seluruh fasiliti KKM.

Kategori dokumen: 
Bahan penerbitan
Fail-fail muat turun: